Afbeelding
De Koperen Knop

7500 jaar wonen in Alblasserwaard

Historie

HARDINXVELD-GIESSENDAM In Museum De Koperen Knop is een nieuwe expositie van start gegaan, getiteld Sporen in de Waard. Over de rijke bewoningsgeschiedenis van de Alblasserwaard. Hierbij worden vier momenten in beeld gebracht, waarbij het gebied werd ‘ontdekt’ door een groep nieuwkomers: de prehistorie, de Romeinse tijd, de ontginning en de ruilverkaveling. 

7500 jaar terug vestigden jagers van elders zich tijdelijk op de donken in het gebied. Ze bouwden tenten van dierenhuiden om er te kunnen wonen en zochten de omgeving af naar prooi. Ook visten ze in het waterrijke gebied. Na het begin van de jaartelling zijn ongetwijfeld Romeinen het zuidelijke deel van het gebied doorgetrokken. Langs de rivier de Merwede, die in die tijd mogelijk al werd bevaren, gingen ze van oost naar west.

ONTGINNING EN RUILVERKAVELING Door de in opdracht van de Utrechtse bisschop uitgevoerde ontginning van het gebied kreeg het zijn huidige vorm, met het slotenpatroon en ontstond het zo bekende slagenlandschap. In die tijd ontstonden ook de eerste boerderijen. In de loop van de vele eeuwen daarna verrommelde het landschap door aan- en verkoop van weilanden of door vererving. Halverwege de 20e eeuw zorgde de ruilverkaveling voor een betere structuur met nieuwe wegen waardoor iedereen de polders kon intrekken.

KIDS EN SCHOOLBEZOEK De expositie is vooral ook heel interessant voor scholen. Na reservering worden schoolgroepen ontvangen en krijgen in het museum een bijzondere les. Maar ook individueel komende kids kunnen bij de expositie hun hart ophalen. Er is voor hen een speciale brochure met doe-activiteiten en een boeiende speurtocht. Op De Etage is een wassen beeld van Trijntje te zien, de oudst begraven vrouw van Nederland en nummer 1 op de Canon van Nederland.

De expositie Sporen in de Waard kan worden bezocht tot en met 19 november. Museum De Koperen Knop (Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam) is open; dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur en zaterdag 11.00-17.00 uur. Info: www.koperenknop.nl  

Afbeelding
advertentie
advertentie