Afbeelding
Stichting Vrienden van Tiendwaert & Judith Leysterhof

Extra aandacht voor instellingen

Maatschappelijk

H’VELD-G’DAM Onlangs trakteerde de Stichting Vrienden van Tiendwaert & Judith Leysterhof zowel het personeel als de bewoners van de beide instellingen. Voor iedereen die betrokken is bij een zorginstelling zijn het momenteel moeilijke tijden. Ter bemoediging van zowel de verzorgden als de verzorgenden, heeft het stichtingsbestuur een attentie bedacht.

Voor de bewoners is de keuze gevallen op een kerstdorpje. Op de individuele kamers een kleinere uitvoering en op de gezamenlijke woonkamers een wat grotere. De attenties bestonden voor het personeel uit iets voor de persoonlijke verzorging, van Rituals.

Dit gebaar is bedoeld als een blijk van waardering voor niet alleen de extra inzet die telkens weer van iedereen wordt gevraagd, maar ook vanwege de situatie, waarin zowel bewoners als personeel telkens opnieuw terecht komen. Een schouderklopje vanuit de stichting, die normaliter gelden genereert voor extra voorzieningen voor de bewoners.

,,Graag maakt de stichting Vrienden van Tiendwaert & Judith Leysterhof gebruik van de gelegenheid u nog eens uit te nodigen om ook mee te doen. U staat dan de bewoners van de instellingen bij, mensen die toch al veel van de kwaliteit van het leven moeten missen. Dat kan worden gedaan door bijvoorbeeld donateur te worden, eenmalig een bedrag te schenken of een andere mogelijkheid ter ondersteuning van de behoefte van de bewoners. De Stichting heeft de ANBI-status, waardoor schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn.”

Secretaris Arie van Noordenne, Kerkweg 58, Hardinxveld-Giessendam, aj.vannoordenne@gmail.com en bankrekening: NL92 RABO 0113931980.

advertentie
advertentie