KO A. De Haan, Lintje
KO A. De Haan, Lintje Richard van Hoek

Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Arnold de Haan

Maatschappelijk

HARDINXVELD-GIESSENDAM In zalencentrum De Parel is dinsdagavond een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Arnold de Haan. Hij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de algemene vergadering van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam heeft De Haan een lintje opgespeld gekregen door loco-burgemeester Trudy Baggerman. Ook heeft hij formeel afscheid als bestuurslid van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam genomen en heeft hij zijn taken neergelegd.

1965 – heden: Arnold de Haan is sinds 1965 als amateurarcheoloog en publicist verbonden aan de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN), afdeling Lek- en Merwestreek (sinds 2011 AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie).

Betrokkene werkte tot 2018 mee aan diverse opgravingen, verzorgde lezingen en schreef artikelen voor het kwartaalblad Grondig Bekeken. Thans fungeert hij nog als vraagbaak.

1978-2022: Arnold de Haan is medeoprichter, bestuurslid, archivaris en publicist van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam. De Haan maakte zich sterk voor Buitendams 4, een historische bakkerij, zodat het pand bewaard bleef. Hij kocht het pand en restaureerde het zelf. De Haan schreef er in 1978 een publicatie over hetgeen de gemeente Hardinxveld-Giessendam aanleiding gaf niet tot sloop van het pand over te gaan. Het werd een Rijksmonument. Hij stelde de voormalige bakkerswinkel van het huis om niet ter beschikking aan de Historische Vereniging als informatiecentrum voor de leden. Deze winkel was iedere zaterdagmorgen geopend.

De Haan beheerde tot voor kort het depot van de vereniging en het fotoarchief. Ook was hij een drijvende kracht rond braderieën en bij het inrichten van tentoonstellingen. Hij gebruikte zijn kennis van de archeologie (vanuit zijn werk bij de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek) ten dienste van de vereniging. Hij schreef tientallen publicaties/fotoboekjes over zijn onderzoeken naar gebouwen e.d. en artikelen voor het tweejaarlijkse bulletin.

advertentie
advertentie