Afbeelding
Hulp van een erfrechtadvocaat

Hulp van een erfrechtadvocaat bij het vereffenen van een nalatenschap

Partnercontent

Vroeg of laat verliest iedereen een dierbaar persoon. U komt in aanraking met het Nederlands erfrecht als de bezittingen van de overledene verdeeld dienen te worden. Het erfrecht is een specialistisch rechtsgebied met complexe regels. Het afwikkelen van een nalatenschap is beslist geen eenvoudige taak en is de afgelopen jaren alleen maar complexer geworden. Dit komt met name doordat er tegenwoordig vaker sprake is van stiefkinderen, stiefouders, halfbroers en halfzussen. Wanneer er problemen of geschillen zijn bij bijvoorbeeld het verdelen van de erfenis, wordt het verdriet om het overlijden van een dierbare nog groter. Wanneer u een gespecialiseerde erfrecht advocaat in de arm neemt, helpt dat bij het voorkomen van escalatie en het oplossen van conflicten.  Voordat de erfenis kan worden verdeeld, dient deze vaak eerst nog vereffend te worden.

Schulden voldoen 

Als u verantwoordelijk bent voor het vereffenen van de nalatenschap, houdt het in dat u ervoor zorgt dat de schulden van de erfenis worden voldaan. Dat is meestal zo nadat een erfenis beneficiair is aanvaard. Voor eventuele schulden die groter zijn dan de waarde van de nalatenschap, hoeven de ergenamen niet met hun privévermogen bij te passen, als zij de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard. Daarnaast dient u bij de kantonrechter zo spoedig mogelijk melding te maken van een negatieve erfenis. Die kan - als dat nodig is - maatregelen treffen richting de schuldeisers. Het kan voor uw privévermogen alsnog vervelende gevolgen hebben als u dit niet op tijd doet en niet aan de overige verplichting voldoet die de wet stelt aan vereffende erfgenamen.

Gedegen advies 

De samenstelling van een nalatenschap kan zo complex zijn, dat u er onmogelijk wijs uit kunt worden. Ongeacht de situatie is een vereffening van een nalatenschap nooit gemakkelijk. Ook kan het zo zijn dat u met de andere erfgenamen geen goed contact hebt. Een advocaat die in het erfrecht is gespecialiseerd, werkt dagelijks aan deze casuïstiek, voorziet u van advies op maat en kan optreden als professionele vereffenaar. Op die manier kunt u zonder zorgen over juridische vraagstukken, uw verdriet beter verwerken.

advertentie
advertentie