Afbeelding
.

De kracht van een proactief verzuimbeleid

10 augustus 2021 om 17:07 Partnercontent

In een CAO, een bedrijfsreglement en in een arbeidscontract, staan afspraken van werknemers en werkgevers over wat zij over en weer van elkaar mogen verwachten. Wanneer één van deze afspraakvormen in een regeling is vastgelegd, dienen beide partijen zich aan de regeling te houden. De algemene wet- en regelgeving geldt als er niets specifieks is geregeld. De werknemer hoort in de basis altijd met de werkgever in gesprek te gaan. Als die dat niet doet, komt diegene zijn verplichting niet na. Want de werknemer heeft op vooraf afgesproken tijdstippen vaardigheden en diensten aangeboden tegen betaling in geld en eventueel goederen (zoals een mobiele telefoon, gereedschap en een auto van de zaak). 

Door ziekte kan het uiteraard voorkomen dat een werknemer de afspraken die in de overeenkomst staan niet kan nakomen. Die mag in dat geval contact met de werkgever tijdens ziekte niet weigeren. Er moeten immers afspraken worden gemaakt over het vervolg. Bovendien heeft de werknemer de verplichting om toe te lichten waarom die meent niet te kunnen werken. 

Recht op informatie 

Voor zover die redelijk zijn in verhouding tot de wetgeving, is de werknemer verplicht om alle controlevoorschriften die door de werkgever zijn opgesteld tijdens het verzuim na te komen. Maar dat betekent niet dat de werkgever zelf de controletaak van de bedrijfsarts of de arbodienst mag overnemen. Logischerwijs bestaat daarover duidelijke wetgeving. Het is aan de bedrijfsarts of de verzekeringsarts om de ziekte en arbeidsongeschiktheid die daaruit voortvloeit te beoordelen. De werkgever mag zichzelf wel eerst een oordeel vormen over een ziekmelding, voordat hij kan worden gedwongen om een deskundige zoals de bedrijfsarts in te schakelen. Dit houdt echter niet in dat de zieke werknemer te pas en te onpas door de werkgever mag worden gebeld, en dat die continu beschikbaar moet zijn voor de werkgever. Op de normale werktijden hoort de medewerker bereikbaar te zijn voor overleg. 

Proactief verzuimbeleid

Beide partijen kunnen het beste goede afspraken maken en hun verwachtingen uitspreken om misverstanden te voorkomen. Maar de beste remedie om ziekteverzuim te verlagen, schuilt in een proactief verzuimbeleid. Op die manier zijn problemen en onduidelijkheden bij ziekte überhaupt niet aan de orde. Het aanbieden van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) draagt bij aan een zinvol preventiebeleid. Vitale medewerkers hebben immers een positief effect op de productiviteit en het functioneren van een organisatie. Bovendien kan uitval in de toekomst worden beperkt door het nemen van vroegtijdige maatregelen bij vroege opsporing. Omdat het de gezondheidsrisico’s van individuele medewerkers onderzoekt, is het Preventief Medisch Onderzoek een nuttig instrument bij het voeren van een effectief verzuimbeleid. Want ergere scenario’s zijn te voorkomen met vroegtijdige opsporing van mogelijke gezondheidsschade bij werknemers.  

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie