'Goed gebruik'

Politiek Deel je nieuws

In Het Kompas van Hardinxxveld-Giessendam (29-1-2020)

staat op pagina 5 onder de kop 'Aanpak vuurwerk is aan Den Haag' een artikel betreffende de behandeling van een motie van de PvdA door de gemeenteraad. Het artikel verbaasde mij enerzijds omdat niet gehele verhaal is vermeld.Anderzijds ergerde het mij mateloos dat er gaan naam van de inzender bij stond vermeld en dat dit toch wel een goed gebruik is.

Een telefoontje naar de redactie van Het Kompas bracht uitkomst de inzender bleek correspondent/journalist van 'Het Kompas'  Ward den Besten die zelfs bij het inleveren van zijn artikel nadrukkelijk heeft verzocht zijn naam er niet bij te vermelden aldus de redactie. Zou mijn zaliger vader toch gelijk hebben ? Toen hij mij al weer jaren terug vertelde dat je niet alles moet geloven wat er in 'Het Kompas'staat vermeld.

Gert Maas,  Hardinxveld-Giessendam

advertentie