Voorrang eigen inwoners bij huurwoning

Politiek Deel je nieuws

De Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) wil dat inwoners van Hardinxveld-Giessendam voorrang krijgen bij het toewijzen van een sociale huurwoning in het dorp. De wachttijd voor een huurwoning loopt op doordat mensen die woonachtig zijn buiten het dorp reageren op beschikbare woningen in Hardinxveld-Giessendam.

Op donderdag 13 februari 2020 gaf woningcorporatie Fien Wonen tijdens ‘de Ontmoeting’ een presentatie aan de gemeenteraad. Bij de presentatie bleek dat de wachttijd voor actief woningzoekenden afgelopen vijf jaar is opgelopen van gemiddeld vier maanden naar bijna een jaar. Dit komt doordat mensen die niet woonachtig zijn in Hardinxveld-Giessendam reageren op beschikbare woningen. 

Tijdens de presentatie pleitte een inwoner voor een soort ‘woonplaatsbeginsel’. De T@B is hiervan voorstander en steunt het pleidooi. Wettelijk kan dit lastig zijn, maar er zijn mogelijkheden om inwoners van ons dorp voorrang te geven. Eerder heeft de T@B, tijdens de actualisatie van de lokale woonvisie, gepleit voor het beschikbaar houden van sociale huurwoningen voor de behoefte van onze inwoners.

De directeur van Fien Wonen, Elisabeth ter Borg, vertelde tijdens de Ontmoeting dat er mogelijkheden zijn om eigen inwoners voorrang te verlenen. Ook werd verteld dat wethouder Trudy Baggerman en Fien Wonen de mogelijkheden al aan het verkennen zijn om dit goed in te kunnen voeren.

De T@B hoopt dat deze verkenning succesvol uitpakt. Wij zijn er immers voor onze inwoners!

advertentie