Afbeelding
Esther Coumans

Raadhuisplein moet groener

Politiek

HARDINXVELD-GIESSENDAM De gemeenteraad van Hardinxveld heeft donderdag ingestemd met een lokale strategie om de gemeente aan te passen aan weersextremen als gevolg van klimaatverandering. Daarin wordt een aantal maatregelen genoemd die snel zijn te realiseren, maar het is vooral een document dat aangeeft welke problemen er spelen en waarvan de aanpak nog verder moet worden uitgewerkt.

door Ward den Besten

Het gaat dan om thema’s als bodemdaling, wateroverlast, droogte en hitte. Om deze problemen het hoofd te bieden wordt er onder andere een werkgroep in het leven geroepen met diverse specialisten van de gemeente. Ook wordt er gesproken met organisaties als Fien Wonen, de GGD, natuur- en milieuorganisaties, agrariërs en belangengroepen om de risico’s verder in kaart te brengen.

Als snel te nemen maatregelen worden genoemd: het stimuleren van groene tuinen, het aanleggen van meer waterberging , het hoger aanleggen van ontsluitingswegen, meer groen in de bebouwde omgeving, het rioolstelsel afkoppelen van de regenpijp en daarbij het plaatsen van een regenton.

Koen Schouten van de SGP sprak van een ,,nuchter en realistisch duurzaamheidsbeleid”. Wat hem betreft moeten voor de maatregelen zoveel mogelijk natuurlijke momenten worden aangegrepen, dus bijvoorbeeld als een straat vanwege onderhoud toch al op de schop moet.

Ook zei Schouten dat de SGP niet wil dat de gemeente over tuinen gaat regeren. Zo kan het wippen van tegels wel gestimuleerd worden, maar moet niemand daartoe gedwongen worden. CU-raadslid Willem Pors benadrukte dat haast geboden is, omdat de schade alleen maar groter wordt als er langer wordt gewacht met het nemen van maatregelen.

Het CDA heeft alvast een concrete maatregel aan de actielijst toegevoegd, namelijk het vergroenen van het Raadhuisplein. Een voorstel daartoe van raadslid Timon van Zessen werd door heel de gemeenteraad gesteund. Wel gaf Paul Hoogstraten van de TAB aan dat dat ook op een natuurlijk moment moet gebeuren, en niet dat halsoverkop de tegels uit het plein gewipt gaan worden.

Tevens benadrukte Max van den Bout van de PvdA dat het Raadhuisplein wel een plein moet blijven, zodat de aubade op Koningsdag er nog wel gehouden kan worden. ,,En ook als er ooit een demonstratie zou komen tegen het gemeentebestuur, dan moet daar wel plek voor zijn”, zei hij met een knipoog.

Robert Philippo van Fractie PHILIPPO stelde nog voor om direct een convenant te ondertekenen waarmee de gemeente zich conformeert aan een aantal eisen voor klimaatbestendig bouwen. Maar dat ging de coalitiepartijen te ver.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
advertentie