Gemeentehuis Hardinxveld-Giessendam
Gemeentehuis Hardinxveld-Giessendam Esther Coumans

Rekenkamer van Hardinxveld-Giessendam krijgt wind van voren

20 september 2023 om 09:06 Politiek

HARDINXVELD-GIESSENDAM De Rekenkamer onderzocht voor de gemeenteraad hoe effectief het jeugdbeleid de afgelopen jaren was. Raadsleden waren ontevreden, niet over het rapport maar over het beleid. De Rekenkamer kreeg de wind van voren.

door Wim Timmermans

Elke Nederlandse gemeente heeft een Rekenkamer. Die onderzoekt voor de gemeenteraad of haar beleid goed wordt uitgevoerd. De afgelopen twee jaar heeft de Kamer van Hardinxveld-Giessendam zich verdiept in het Jeugdbeleid. Daarin stond preventie cenraal. Het gaat er dan om problemen in een vroeg stadium te herkennen en aan te pakken. Dan zijn ze nog relatief klein. Het onderzoek richtte zich op de vraag of de gemeente goed bezig is de problemen in de kiem te smoren.

TWEE JAAR

Het onderzoek is twee jaar geleden gestart, oktober 2021. Eerst is het beleid uitgebreid onderzocht. Daarna waren er gesprekken met ambtenaren belast met beleid en uitvoering; met de wethouder Sociaal Domein; en met de mensen in het veld.

Mei dit jaar is de eerste versie van het rapport aan het College aangeboden; dat is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Het rapport en de reactie van het College zijn vervolgens besproken met een afvaardiging van de raad. Vorige week is de gemeenteraad door de Hélène van Rijnbach, de directeur van de Rekenkamer, officieel geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek.

NIET MALS

De discussie was niet mals. Gert Maas (PvdA) beet het spits af: ,,Het rapport stelt dat de professionals in de jeugdzorg elkaar steeds beter weten te vinden. Maar waarom is de werkgroep Sociaal Domein niet geïnterviewd? En de huisartsen? Als u de huisartsen had geïnterviewd, zou het rapport er op dit punt heel anders uit hebben gezien.”

Wim De Ruiter (CDA) viel hem bij. In 2021 en 2022 zijn er geen jongeren door de huisartsen doorverwezen; daardoor was voor jongeren de toegang tot zorg niet goed. De Rekenkamer is hier in mei op gewezen, maar het onderzoeksrapport besteedt er volgens Maas en De Ruiter te weinig aandacht aan.

WACHTLIJSTEN

Vervolgens wees De Ruiter op een zinsnede in het rapport over de wachtlijsten. Daarin stond met zoveel woorden geschreven dat wachtlijsten door de gemeente ,,als een natuurlijke vorm van filtering” werden gezien. De Rekenkamer vroeg zich af of dit beleid voor de raad duidelijk was. Van Rijnbach gaf aan dat zoiets een politieke keuze is: ,,Dat kan het college doen; wachtlijsten niet inlopen.” De verwachting is dan dat een aantal problemen zich dan vanzelf oplost.

Van Rijnbach sloot vervolgens af: ,,Dit onderzoek is door de Rekenkamer voor u, de raad, uitgevoerd. U zet naar aanleiding van het rapport een aantal vraagtekens. Wij hebben misschien niet alles boven water gekregen, maar u kunt het college aanspreken. U kunt hierover in gesprek met het college.” Of dat ook gaat gebeuren werd niet helemaal duidelijk, maar het zit er wel in.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie