Gebed voor overheid

Religie Deel je nieuws

Hardinxveld-Giessendam – Bidden voor de overheid is misschien wel meer dan ooit nodig, nu het samenleven sterk wordt beïnvloed door de coronapandemie. Toch wordt hiervoor – juist vanwege de pandemie – dit jaar in ons dorp geen aparte bijeenkomst belegd. Andere jaren werd op de tweede dinsdag van september altijd een ‘Kroonbedebijeenkomst’ georganiseerd. Voorgangers en christenpolitici uit ons dorp gaven dan samen invulling aan een meditatieve overdenking, een politieke toespraak en de Kroonbede. Een kernelement is de voorbede die wordt gedaan voor onze dorpsgemeenschap en de lokale overheid, waarbij ons land als geheel, de landelijke overheid en het Koningshuis niet worden vergeten.

Voorafgaand aan het begin van het politieke jaar hadden we het voornemen om op dinsdag 8 september de Kroonbedebijeenkomst te organiseren. Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus ziet het comité zich genoodzaakt om de bijeenkomst dit jaar niet door te laten gaan.

Het Kroonbedecomité is er diep van overtuigd dat bezinning en gebed meer dan ooit nodig zijn, lettend op de impact van het coronavirus en alles wat er in de samenleving speelt. Tegelijk past ons ook dankbaarheid. In de eerste plaats is ons dorp vooralsnog niet hevig getroffen door het coronavirus. In de tweede plaats is het dit jaar 75 jaar geleden dat een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

Wat dit laatste betreft: het was ons voornemen om de Kroonbedebijeenkomst te organiseren met als thema Bidden om bevrijding. Nu de bijeenkomst niet doorgaat, is aan alle lokale kerken gevraagd om op 13 september (de zondag voor Prinsjesdag) voorbede te doen voor ons land en de overheid in het algemeen, en voor ons dorp, ons als burgers en ons gemeentebestuur in het bijzonder. Het is uiteraard heel fijn als mensen dit ook thuis (blijven) doen!

advertentie
advertentie