Eén Vereniging Huisarts en Zorg

Algemeen

GORINCHEM - Alle 75 huisartsen uit de hele regio en de Centrale Huisartsenpost zijn samengegaan in één organisatie: De Vereniging Huisarts en Zorg. Eén organisatie werkt duidelijker en efficiënter. Organisaties en professionals in de zorg en gemeenten hebben nu één aanspreekpunt voor alle huisartsen in de regio. Of het nu gaat om dagzorg of zorg in de nacht, avond- en weekenduren. De eerstelijns gezondheidszorg kan zich nu beter en gezamenlijk voorbereiden op de toekomst.

Eerstelijnszorg bereidt zich voor op de toekomst

Door Everdien Hamann

Dat er grote veranderingen komen in de gezondheidszorg is ook de huisartsen duidelijk. Samen kunnen zij die veranderingen beter het hoofd bieden. Ze krijgen te maken met een vergrijzende bevolking en meer chronisch zieken. Ook van Rijkswege zijn er veranderingen te verwachten. ,,De huisartsen gaan nog meer zorg geven aan hun patiënten, dicht bij huis en gemakkelijk bereikbaar’’, zegt Puck Fillekes, algemeen directeur van vereniging Huisarts en Zorg. ,,Meer en nog beter samenwerken is nu echt noodzakelijk.’’

Voor de patiënten zal er niet direct iets veranderen. De huisartsen houden hun eigen praktijken en de dienstregeling in de Huisartsenpost bij het Beatrix-ziekenhuis in Gorinchem. Ook het servicepunt van de Huisartsenpost ten zuiden van de Merwede blijft ingericht worden wanneer de A27 is gestremd. ,,Wat wel verandert is dat de zorg in de toekomst meer dichtbij komt. De huisarts is een generalist en kijkt naar de hele mens en de thuissituatie. Dat werkt vaak ook preventief." Als voorbeeld noemt Fillekes het Project Kwetsbare Ouderen waarbij het gaat om het identificeren van kwetsbare ouderen: ,,De huisarts geeft met zijn praktijkondersteuner deze ouderen extra aandacht en zorgt dat alle zorg rondom deze patiënt goed wordt gecoördineerd. Nu we één vereniging zijn kunnen we de positieve bevindingen uit het project snel verspreiden in de regio. Een ander voorbeeld is het project voor patiënten met de chronische longziekte COPD. COPD-patiënten krijgen door dit project via de huisarts allemaal dezelfde hoogwaardige zorg. Hierdoor hoeven ze minder snel naar de longarts. En er zijn programma’s voor diabetes patiënten. We moeten ons met elkaar voorbereiden op het feit dat de mensen langer leven en thuis blijven wonen. De huisartsen krijgen daarbij misschien wel meer dan ooit de regierol voor wat betreft de zorg. Daar moeten we dan wel klaar voor zijn."

'Beter inzichtelijk maken'

In oktober wordt de website van de nieuwe Vereniging Huisarts en Zorg gelanceerd. Daar zal informatie te vinden zijn van projecten en initiatieven en ook een lijst van de aangesloten huisartsen en hun adressen. In het najaar staan bijeenkomsten voor de leden gepland voor aansluiting van patiëntendossiers. ,,Als iemand ‘s nachts of in het weekend naar de huisartsenpost komt is het handig als de dienstdoende arts kennis kan nemen van de gegevens over die patiënt. Bijvoorbeeld medicijngebruik. Dat is voor de arts belangrijk om te weten. Nu is ongeveer de helft van de praktijken aangesloten. We willen patiënt-informatie beter inzichtelijk maken." De samenwerking tussen de huisartsen is zo’n tien jaar geleden begonnen toen er een ernstig tekort aan huisartsen dreigde. Voor dokters die met pensioen gingen konden, met name op het platteland, moeilijk nieuwe huisartsen worden gevonden. De artsen hebben in die periode bij toerbeurt waargenomen in die praktijken en het zo onderling opgelost. Maar er is toen ook besloten een Centrale Huisartsenpost op te zetten zodat het voor jonge artsen aantrekkelijker werd naar deze regio te komen. Die strategie heeft goed gewerkt. Er is nu geen tekort aan huisartsen meer, maar er komen wel weer andere problemen, die de huisartsen nu gezamenlijk willen aanpakken.

Satellietpost

Het gaat om een grote regio met de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, Lingewaal, Werkendam, Woudrichem en Zederik. De huisartsenpost heeft ‘aan de overkant’ een satellietpost in één van de praktijken in dat gebied. Patiënten die hulp nodig hebben kunnen daar terecht na telefonisch overleg met de Centrale Huisartsenpost in Gorinchem. ,,Daar zijn de mensen erg blij mee, blijkt uit het Patiënt Ervaringsonderzoek.’’ De Centrale Huisartsenpost en de dienstapotheek krijgen met de verbouwingen in het Beatrix-ziekenhuis een nieuwe, eigen stek vlak bij de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis. ,,Dat kan nog wel een jaartje duren", verwacht Fillekes. Tot die tijd blijft de post op de vertrouwde plek in het tijdelijke gebouw vlak bij het Beatrix-ziekenhuis.

advertentie