College B&W stelt collegeprogramma vast

Lokaal nieuws

H'VELD-G'DAM - Het college van burgemeester en wethouders heeft het collegeprogramma 2014-2018 vastgesteld. In het collegeprogramma staat welke ambities het college de komende vier jaar nastreeft; een bestuur waarin de SGP en de T@B vertegenwoordigd zijn. Het programma heeft de titel 'Krachtige samenleving, slagvaardige gemeente'. Met deze titel wil het college uitdrukken dat de kracht in de samenleving voor ons voorop staat. Mensen zelf expert zijn over de vraag hoe hun leven het beste ingericht kan worden. De gemeente helpt en ondersteunt hierbij.

Het college gaat aan de slag tegen de achtergrond van allerlei veranderingen. Aan het eind van deze raadsperiode zal er meer duidelijk zijn over de regionale samenwerking. Het college gaat voor een constructieve houding in de regio, waarbij zelfstandigheid en bestuurskracht voorop staan. Een andere belangrijke ontwikkeling gaat over de drie decentralisatie van rijkstaken op het sociale domein: zorg, werk & inkomen en jeugd(hulp). Dit college zet zich in voor een doeltreffende en efficiënte uitvoering van deze taken. Ook de lokale economie vraagt de komende tijd aandacht, denk aan de ontwikkelingen in de gemeentehaven en het centrum. Dit alles moet op een sobere manier gebeuren, want de tijd van bezuinigen is nog niet voorbij.

Samenwerken

De wethouders Theo Boerman (SGP), Benhard van Houwelingen (T@B), Trudy Baggerman (T@B) en burgemeester Bert Blase zien uit naar een goede samenwerking binnen het college en daarbuiten: met inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen, de gemeenteraad en partners in de regio.

advertentie
advertentie