'Snijden in eigen bedrijfsvoering'

Lokaal nieuws

H'VELD-G'DAM - Hardinxveld-Giessendam heeft nog een bezuinigingsslag te gaan. Dat vertelde wethouder Theo Boerman (Financiën) afgelopen donderdag tijdens een gesprek over de gemeentelijke financiën. ,,We moeten creatief zijn met de beschikbare middelen.''

Door Annika Both

Uit de jaarrekening van 2013 bleek een positief resultaat van 126.989.00 euro. Dat wordt verdeeld over de algemene reserve en de drie decentralisaties (Wmo, Participatiewet en Jeugdhulp. Toch moet de gemeente dit jaar alle zeilen bijzetten om niet 'negatief onder de streep' te belanden, zo zei wethouder Boerman. ,,Het Rijk heeft stevig ingegrepen in bepaalde regelingen, waar wij als gemeente nu een oplossing voor moeten vinden. Dat betreft onder andere de huishoudelijke hulp, waar wij een korting van ongeveer 400.000 euro te verduren krijgen.'' Om hulp en zorg aan de bewoners van Hardinxveld-Giessendam te kunnen verzekeren moet de gemeente ergens snijden. ,,Dat zullen wij vooral doen binnen onze eigen bedrijfsvoering. We zullen moeten bepalen wat onze kerntaken zijn en daar op toe spitsen. Bovendien kunnen we kosten besparen door samenwerking in de regio, door bijvoorbeeld taken als administratieve organisatie en communicatie samen te voegen.''

Een overzicht van de gemeentelijke financiën is terug te vinden in de perspectiefnota. Daarin wordt onder andere gezegd dat ondanks de voorzichtige tekenen van herstel van de economie, de werkloosheid in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden nog niet echt afneemt. Dat heeft zijn weerslag op de samenleving, maar ook de gemeente merkt dit aan bijvoorbeeld de uitgaven aan de sociale dienst. In voorgaande jaren is al geanticipeerd op bezuinigingen in de gemeentebegroting. Wethouder Boerman: ,,De komende tijd staan de ambtelijke organisatie en de politiek voor de uitdaging om de bezuinigingen daadwerkelijk te gaan en blijven realiseren."

De perspectiefnota 2014-2018 staat in de agenda van de gemeenteraad op donderdag 4 september. In die vergadering geven de fractievoorzitters weer wat hun toekomstvisie is voor Hardinxveld-Giessendam.

advertentie