Ondertekening sociaal plan bij sloop en renovatie

Lokaal nieuws

Huurders van Omnivera kunnen er bij sloop en ingrijpende woningaanpassingen van verzekerd zijn dat hun rechten goed zijn vastgelegd. Want in juni 2014 is het sociaal plan bij sloop en renovatie vastgesteld. Niet alleen de rechten, maar ook de regels over herhuisvesting en de vergoedingen staan hierin zwart op wit.

Op 12 september 2014 zetten wethouder Bernhard van Houwelingen, Omnivera directeur Benno Gruijters en het dagelijks bestuur van de stichting huurdersraad Omnivera hun handtekening. Het sociaal plan is mede door de inzet van de klankbordgroep Oranjebuurt tot stand gekomen en het is dan ook met terugwerkende kracht voor deze huurders van toepassing. Zij krijgen tenslotte de komende vijf jaar te maken met herhuisvesting, sloop en nieuwbouw.

advertentie
advertentie