Evaluatie wateroverlast volgt in oktober

Lokaal nieuws

'Uit eerste gegevens blijken geen knelpunten'

H'VELD-G'DAM - De evaluatie van het Waterschap en de gemeente van de wateroverlast onder andere aan de Nieuweweg, veroorzaakt door de extreme regenbui op 28 juli dit jaar, wordt in oktober verwacht. Dat maakte Cindy Gejas, projectleider Plannen van Waterschap Rivierenland, afgelopen donderdag bekend. ,,We willen precies weten of het systeem heeft gefunctioneerd zoals het had moeten functioneren.''

Door Annika Both

Waarom nog evalueren wanneer de problemen aan de Nieuweweg ruimschoots bekend zijn? Gejas legt uit: ,,De maatregelen die we hebben getroffen om de waterberging nabij de Nieuweweg te verbeteren waren ingegeven door de wateroverlast uit september 2005. Toen hadden we te maken met een heftige hoosbui die één keer in de tien jaar voorkomt. De regenbui van juli dít jaar was extreem te noemen, en komt maar één keer in de 100 jaar voor. In 5,5 uur viel er 70 mm regen. De waterberging moet zo'n bui aankunnen, daar is het systeem op ingesteld. Helaas zijn er alsnog problemen opgetreden. Om precies te weten of het systeem heeft gefunctioneerd hoe het had moeten functioneren evalueren we het gebeurde. Wie weet was er een buis verstopt of bleek een bepaalde waterweg te krap. Uit onze eerste gegevens blijken echter geen knelpunten.''

Gejas erkent dat de bewoners aan de Nieuweweg tweemaal in negen jaar in een zeer ongelukkige situatie zijn beland. ,,Deze twee buien hebben elkaar snel opgevolgd. Dat heb je met statistische gegevens: je kunt niet bepalen wanneer in de tien of honderd jaar het precies gebeurd.'' Gemeentewoordvoerder Vincent van Dalen: ,,Na de evaluatie wordt een informatiebijeenkomst belegd. Die bijeenkomst zal voor de gehele gemeente zijn, waarbij iedere belanghebbende of belangstellende welkom is. Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente, het waterschap en bewonersvereniging Nieuweweg met elkaar in gesprek blijven.'' Op de roep van verschillende bewoners de pompcapaciteit in het gebied te vergroten, reageert Gejas: ,,Wij hebben 36 gemeenten die we moeten bedienen. Iedereen binnen hetzelfde peilgebied geven we dezelfde service. We kunnen niet een bepaald gebeid voortrekken.''

advertentie