Start werkzaamheden verbreding watergang aan de Nieuweweg

Lokaal nieuws

H'VELD-G'DAM - Waterschap Rivierenland en de gemeente Hardinxveld-Giesendam starten 29 september opnieuw met het verbreden van de watergang aan de Nieuweweg in Hardinxveld-Giessendam. Deze maatregel wordt uitgevoerd in het kader van het Stedelijk Waterplan Hardinxveld-Giessendam zodat bij hevige regenbuien de wateroverlast wordt beperkt en stond al geruime tijd gepland. De werkzaamheden die door aannemer Huub Verlouw B.V. worden verricht, zijn naar verwachting begin november klaar.

De werkzaamheden bestaan uit het ontgraven van grond, het aanpassen van een duiker en het plaatsen van een damwand. De keuze voor een damwand is een nieuwe oplossing ten opzichte van het oorspronkelijke bestek. De partijen hebben hiervoor gekozen nadat afgelopen zomer bleek dat kabels en leidingen te dicht op de watergang liggen. Deze nieuwe oplossing is afgestemd met de bewonersvereniging. Een damwand is een duurzame oplossing en vergroot de doorstroming van het oppervlaktewater. Tijdens de werkzaamheden worden fietsers omgeleid via de Nieuweweg-Hakgriend-Sliet-Sluisweg.

advertentie
advertentie