Bewonersvereniging Nieuweweg, opnieuw mandaat van de leden

Lokaal nieuws

H'VELD-G'DAM - Bewonersvereniging Nieuweweg heeft zaterdag haar jaarvergadering gehouden in het IJsclub gebouw aan de Parallelweg. De opkomst was groot, er kwamen ongeveer 35 leden.

Bij behandeling van de waterproblematiek kwamen opnieuw veel emoties en frustraties los. De impact die de wateroverlast op mensen heeft wordt zwaar onderschat. Hoewel de Bewonersvereniging is ontstaan na de waterproblematiek van 2005 is dat niet het enige waar zij zich mee bezighouden. Zo komen er ook zaken als verkeersveiligheid aanbod: parkeren op de Nieuweweg, zwaar vrachtverkeer, 30 km zone, onveilige situatie op/afritten A15 enz. Verders werd er nagedacht over de te volgen koers van de Bewonersvereniging.

,,De grote opkomst en uitgesproken steun door de leden heeft het bestuur als hartverwarmend ervaren. Als bestuur hebben wij afscheid genomen van, bestuurslid van het eerste uur, Jannie de Rooy. Wij bedanken haar voor haar tijd en inzet gedurende al die jaren. Als nieuwe bestuursleden mochten wij Alies Advokaat(Nw.weg noord) en Johan de Ruijter(Nw.weg midden) welkom heten," aldus bestuurslid Dick van Horssen. Na afloop werd er een buffet geserveerd. Voor meer informatie over de Bewonersvereniging: voorzitter Peter Cornege, 0184-618661 of mailen naar willeke.blom@kpnmail.nl.

advertentie
advertentie