Afbeelding
Archief BDUmedia

Gemeenteraad onderzoekt samenwerking met Drechtsteden

Lokaal nieuws

H'VELD-G'DAM - De gemeenteraad spreekt vanavond (donderdag 6 november) over de uitkomsten van het zoekproces naar samenwerking in de Alblasserwaard. Aansluitend wordt een besluit genomen over de te nemen stappen in het vervolg. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om opnieuw te kijken of en op welke wijze Hardinxveld-Giessendam zou kunnen samenwerken met de Drechtsteden. Deze richting sluit aan bij de bestuurlijke oriëntatie van de gemeenteraad in 2012. De gemeenteraad neemt op donderdag 18 december een definitief besluit over de volgende stap in het proces rondom regionale samenwerking.

De afgelopen periode hebben de gemeenten Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Molenwaard en Gorinchem gesproken over de vraag of en hoe zij in de toekomst zouden willen samenwerken. De aanleiding hiervoor was de eindrapportage van commissie Schutte, die in februari 2014 een advies heeft uitgebracht over de toekomst van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Eind oktober is duidelijk geworden dat samenwerking in de Alblasserwaard niet verder kansrijk wordt geacht. De standpunten over ambtelijke en bestuurlijke samenwerking lopen te ver uiteen.

Het Debat en Besluit over het proces rondom de regionale samenwerking vindt plaats tijdens de raadsvergadering van donderdag 6 november. Die avond staat ook de gemeentebegroting op de agenda. Deze vergadering begint om 19.30 uur, vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en is openbaar. De agenda van die vergadering is te vinden op de gemeentelijke website.

advertentie
advertentie