Welkom bij Autismecafé Hardinxveld!

Lokaal Deel je nieuws

Op donderdag 19 mei is iedereen van harte welkom bij Autismecafé Hardinxveld. Inloop tussen 19.30 en 21.30 uur in De Buurtkamer (gebouw Servanda), Scheldestraat 1.

Het Autismecafé is voor iedereen die met autisme te maken heeft. Bij het Autismecafé kunnen ervaringen en kennis gedeeld worden en vragen gesteld worden. 

Nog nooit eerder geweest? Kom gerust langs om te kijken of het autismecafé ook voor u/jou van toegevoegde waarde kan zijn.

De volgende inloopavonden staan gepland op donderdag 16 juni.

Info: Autismecaféhardinxveld@kpnmail.nl, of via facebookpagina Autismecafé Hardinxveld

advertentie