RST Zorgverleners viert 25-jarig jubileum

4 november 2014 om 00:00 Ondernemend

BARNEVELD - RST Zorgverleners bestaat 25 jaar. Een korte schets van het verloop van de afgelopen 25 jaar.

Op 13 september 1989 wordt Stichting BKG Thuiszorg Midden Veluwe opgericht. Om mogelijke verwarring met (de naam van de bestaande) BKG weg te nemen, krijgt de nieuwe stichting later een nieuwe naam: Reformatorische Stichting Thuiszorg (RST).

Rijkserkenning

In april 1993 wordt rijkserkenning verkregen. De groei zet door. In 1994 wordt een groter pand betrokken. Zowel de kraamzorg als de thuiszorg groeit. Identiteit en kwaliteit blijven de kernwaarden van de organisatie. In 1996 wordt ook de landelijke erkenning voor de thuiszorg verkregen. Het werkveld verspreidt zich over een groot deel van het land. Het bestuur besluit de zorg dichter bij de reformatorische achterban te brengen. Het land wordt verdeeld in drie regio's. Elke regio krijgt een manager en in elke regio komt een kantoor van RST.

Ondertussen worden de nodige certificaten en keurmerken verkregen. Ook worden met diverse instellingen en verzorgingstehuizen afspraken gemaakt en samenwerkingsverbanden aangegaan. Vanaf 1 oktober 2001 is RST Zorgverleners gevestigd aan de Burgemeester Kuntzelaan 27a te Barneveld.

Structuur

Vanaf 2002 gaat RST verder als RST Zorgverleners. Een nieuwe kwaliteitsslag wordt gemaakt. RST Zorgverleners wordt, overeenkomstig de "health care governance", ingericht. Op 20 juni 2003 treedt de nieuwe Raad van Toezicht aan. De Raad van Bestuur krijgt twee leden: de heer J.W.D. Nijkamp en mevrouw drs. J.J. van Essen.

Kwaliteit

Inmiddels onderscheidt RST Zorgverleners zich in de zorgwereld. Hoge scores worden bereikt in tevredenheidsonderzoeken, certificeringen en keurmerken. In de Benchmark, die door ActiZ in samenwerking met PricewaterhouseCooper is ontwikkeld, behoort RST Zorgverleners al 4 jaar achter elkaar tot de koplopers.

Participatiemaatschappij

Anno 2014: de verzorgingsstaat wordt verlaten en de participatiemaatschappij doet haar intrede. Mensen die zorg nodig hebben, zijn in de toekomst in de eerste plaats aangewezen op familie, de omgeving, de kerk, vrijwilligers en als dat niet lukt pas de overheid. In deze snel veranderende omstandigheden en situatie wil RST Zorgverleners daarbij graag de spil in de zorg zijn.

Toekomst

Ook na 2014 mag RST Zorgverleners diverse vormen van zorg bieden: kraamzorg, huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging, Begeleiding, palliatieve zorg en dagbesteding.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie