CDA in conclaaf over Letterie

Voorpagina

Een roerig Haags weekje werd gisteren afgesloten met een ‘ja’ van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Twee letters die pijn deden bij wethouder Paul Letterie. Met passie en vuur in zijn stem sprak de Hardinxvelder zich zaterdagmorgen op het congres uit tegen een regering VVD/CDA met gedoogsteun van de PVV. De rode kaart die Letterie tijdens het congres aan zijn partij uitdeelde maakte indruk, maar deed de verhoudingen niet kantelen. Zoals verwacht stemde een meerderheid van de leden voor het nieuwe kabinet, dus gevolgd door een positief signaal van de Tweede Kamerfractie. Hierdoor bungelt de politieke loopbaan van de Hardinxveldse bestuurder nu aan een dunne zijden draad.

Partij terug-houdend over positie wethouder H’VELD-G’DAM - Nu ook de Tweede Kamerfractie van het CDA akkoord is met de driehoeksverhouding VVD/CDA/PVV, hangt het partijlidmaatschap van Paul Letterie aan een zijden draad. En dus ook zijn wethouderschap. Alhoewel de Hardinxvelder zelf best lid van het plaatselijke college wil blijven. Ook zonder lidmaatschap. Of de CDA-fractie, de andere collegeleden en de raad hiermee instemmen, moet echter nog blijken.

Letterie laat immers in woord en gebaar weten dat hij zijn lidmaatschap van het CDA opzegt als zijn partij in zee gaat met de PVV. Of de wethouder dan nog zijn functie kan blijven uitoefenen is de vraag. De christendemocraten zouden de huidige wethouder kunnen vragen of hij zijn ambt wil blijven bekleden zonder lidmaatschap, maar het is nog ongewis of dit gebeurt. Fractievoorzitter Wim de Ruiter reageert zeer terughoudend op vragen over de kwestie. ,,Dit ligt zeer precair. Deze week zullen wij met onze leden en het bestuur overleggen over de situatie. Ik wil niet vooruit lopen op de zaken en via de media al een standpunt innemen. Ik wil onbedoelde ruis voorkomen.”

De Ruiter benadrukt in zijn reactie dat hij ‘zuinig is op het collegeprogramma’ en ‘hopelijk met een breed gedragen fractiestandpunt naar buiten kan treden’. Ook laat hij weten tevreden te zijn over het functioneren van wethouder Letterie. ,,Ik ben tevreden over de geluiden die ik om me heen hoor en de zaken die ik zie.”

Lidmaatschap of niet, de lokale CDA-fractie slaat de deur zeker niet dicht voor Letterie. Echter: als de christendemocraten Letterie willen behouden, moeten ook de andere collegeleden en de raad instemmen. En Letterie moet natuurlijk zelf ook willen. Maar op dit punt lijken geen problemen aanwezig te zijn. ,,Op het moment dat de ministers en staatssecretarissen worden voorgesteld op de bordes van het Koningin, doe ik mijn brief op de brievenbus. Mijn lidmaatschap van het CDA is daarmee ten einde.

Maar dat wil niet zeggen dat ik mijn vrienden van de lokale fractie in de steek laat, als ze een beroep op me doen. Natuurlijk zeg ik ja als ze vragen of ik verder wil gaan met het uitvoeren van het collegeprogramma. Dat staat hier los van. Ik heb een probleem met de landelijke fractie, lokaal is er niets aan de hand. Hoe je de kansen moet inschatten dat ik wethouder blijf? Hou het maar op fifty-fifty.”

advertentie