Leegstand centrum baart zorgen

Voorpagina

,,Wat we eraan kunnen doen, doen we ook”, zegt wethouder Cor de Jong. Hij wijst op het concentratiebeleid (nieuwe winkels zijn verplicht zich in het winkelhart te vestigen) en het toevoegen van zaken die een grote aantrekkingskracht uitoefenen. ,,Albert Heijn is daar natuurlijk een voorbeeld van. We willen ook in het gebied tussen Albert Heijn en Bas van der Heijden ruimte creëren voor nieuwe winkels die willen verplaatsen. Het is belangrijk dat er een loop ontstaat zodat alle winkeliers kunnen meeprofiteren.” Jeroen Ouwerkerk, voorzitter van winkeliersvereniging De Giessenhof, noemt dit een goede zet van de gemeente: ,,We hopen ook de HEMA te mogen verwelkomen en het liefst nog meer. Let er op wel dat het niet te veel wordt want dan kunnen de plaatselijke winkeliers het wel eens moeilijk krijgen door de toevloed aan concurrentie. Ook zou het in mijn ogen niet goed zijn als alles zich in dit gebied concentreert. De Peulenstraat bloedt dan onherroepelijk dood. We moeten juist ook de kern van het winkelhart zien te verbeteren.” Overigens zijn de gesprekken met de HEMA-directie in een vergevorderd stadium. ,,HEMA heeft de wil om zich in Hardinxveld te vestigen. We hopen er voor de Kerst uit te zijn”, vertelt de wethouder.

‘Harder aan trekken als het minder gaat’ H’VELD-G’DAM - Dierenspeciaalzaak De Peulenhoeve en groentewinkel ‘d Oranjerie hebben vorige week hun toko gesloten. Hierdoor is de leegstand in de Peulenstraat verder toegenomen. Om te voorkomen dat de neerwaartse spiraal zich doorzet en meer slachtoffers eist moet actie bereidheid worden getoond. Zowel door de winkeliers als de gemeente.

Terug naar de Peulenstraat, die de afgelopen jaren veel aan uitstraling heeft ingeboet. ,,Te veel leegstand, te veel alleen bewoning en te veel kantoren”, somt Ouwerkerk op. ,,Dat mensen in de Peulenstraat gaan wonen is geen probleem, maar het is wel zonde als daardoor winkels verdwijnen. Ik hoop dat de gemeente inziet dat iets wat leegkomt niet alleen een woonbestemming krijgt, maar altijd in combinatie met een winkel. Leg de prioriteit op nieuwe winkels en laat niet te veel kantoren toe zodat het karakter van een winkelstraat behouden blijft.” Ouwerkerk waakt ervoor een niet al te negatief verhaal af te steken. ,,Natuurlijk zien we de leegstand toenemen en baart ons dat zorgen. Maar heel simpel gesteld: als het minder gaat zal je er harder aan moeten trekken. Het is immers ons brood. We zullen actiebereidheid moeten tonen. Dat valt niet mee want de spoeling is dunner (daarmee doelend op een lichte afname van het aantal leden van de winkeliersvereniging, red.), maar met een stukje saamhorigheid kan je heel veel bereiken. We moeten er positieve energie in steken om de neerwaartse spiraal om te buigen. Misschien wel door op zoek te gaan naar andere wegen. We zouden bijvoorbeeld aan de klant kunnen vragen wat beter kan.”

advertentie