‘Het zit in mijn DNA’, dat zijn de woorden waarmee Kees begint te vertellen over zijn betrokkenheid bij anderen en bij het dorp Giessenburg. Kees komt oorspronkelijk uit Rotterdam, geboren en getogen. Zolang Kees zich kan herinneren, hebben zijn ouders zich beziggehouden met anderen. ,,Mijn ouders hebben zich ingezet voor jongeren, om ze van de straat te houden. Dat hebben ze altijd met veel pl...