,,De aandacht voor pesten aan het begin van het schooljaar is belangrijk. De eerste zes tot acht weken bepalen namelijk in grote mate hoe het jaar voor het kind op school gaat verlopen. Pesten heeft erg te maken met de groepsdynamiek. Pesters willen vooral in de groep voelen dat ze invloed hebben en op een negatieve manier hun status verwerven”, zegt pestexpert Gie Deboutte.