Op verschillende manieren is gekeken of op de nieuwbouwlocatie - waar naast het woonhuis ook 15 appartementen komen - om de boom heen gebouwd kan worden. ,,Daarbij is geen van de varianten met behoud van de waardevolle boom als reële optie uit de studie is gekomen’’, aldus het college van burgemeester en wethouders. Het college acht uiteindelijk ,,het maatschappelijk belang van de voorliggende ...