In dit concept-actieplan, dat naar verwachting volgende week donderdag wordt besproken in de gemeenteraad, is onder andere een participatieladder opgenomen. Aan de hand van die ladder wordt bepaald hoeveel inspraak burgers, (maatschappelijke) organisaties en bedrijven bij een bepaald onderwerp krijgen.