De landelijke vaccinatiegraad is voor de meeste vaccinaties voor het tweede jaar op rij licht gestegen. Zo blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat 93,1 procent van de kinderen op tweejarige leeftijd in 2021 de DKTP-vaccinaties heeft gehad. Het gaat hierbij dan om kinderen dat het jaar ervoor geprikt is tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio. In 2...