In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Via 108 lokale stichtingen (en 1 partner), die samen actief zijn in 74% van de Nederlandse gemeenten, biedt Stichting Leergeld kinderen uit minimagezinnen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo ondersteunt zij ouders met bijvoorbeeld de aanschaf van schoolspullen, een bijdrage voor een schoolreis, een computer of een fiets of met de contributie voor een sportvereniging.

HOOG PERCENTAGE In 2019 konden dankzij Stichting Leergeld 126.838 kinderen uit minimagezinnen onbezorgd meedoen. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden heeft 1707 van deze kinderen, uit de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden, kunnen ondersteunen.  Van de Burgt: ,,In deze regio bereiken we zo’n 80% van de kinderen die we willen bereiken. Dat is een enorm hoog percentage. Elders ligt dat percentage rond de 50%.”

In deze regio bereiken we zo’n 80% van de kinderen die we willen bereiken

In de afgelopen periode is er landelijke een groot beroep gedaan op de stichtingen Leergeld. Door heel het land zijn er, vanwege het thuisonderwijs,ruim 8.000 laptops/tablets extra uitgedeeld aan kinderen die thuis niet over de middelen beschikten. Ook stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden heeft in verhouding tot voorgaande jaren meer aanvragen voor een laptop of tablet binnengekregen. Toch lag dat aantal in deze regio aanzienlijk lager dan in de rest van het land. ,,Wij merkten geen enorme run op de aanvraag van laptops. Dat komt vooral omdat onze doelgroep al voorzien was. Ze hadden simpelweg al een laptop tot hun beschikking. Ik denk dat we de afgelopen tijd 20% meer aanvragen voor een systeem hebben binnegekregen”, legt Van de Burgt uit.

SCHOOLREIS Aan de andere kant verminderden de aanvragen voor bijvoorbeeld een bijdrage in contributie van een sportvereniging of een schoolreis, vertelt Van de Burgt. ,,Deze activiteiten liggen door de coronacrisis allemaal stil. Scholen gaan nu niet op schoolreis en de afgelopen weken werd er ook niet gesport. Maar na de zomervakantie zal dat misschien wel weer het geval zijn. We weten natuurlijk nog helemaal niet hoe het straks allemaal gaat lopen, maar ik verwacht wel dat die aanvragen straks weer toe gaan nemen. Ook vanwege de economische crisis die het gevolgs is van deze coronacrisis.”

Als gevolg van de coronacrisis dreigt een grote groep mensen door een terugval in inkomen in financiële problemen te raken, waaronder ook veel gezinnen met kinderen waarvan de ouders werk(t)en als zelfstandigen, flex- of seizoen-werkers. ,,Juist in deze tijd is het belangrijk dat kinderen kunnen ontspannen en meedoen met andere kinderen. Die ondersteuning bieden wij. Voor de ouders betekent dit in ieder geval een zorg minder”, aldus Van de Burgt. 

Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden roept ouders uit deze gezinnen uit de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden op om zich te melden voor ondersteuning. Dat kan via de Leergeld website www.leergeldav.nl

door Mirjam de Swart