Het bomenbeleidsplan stamt uit 2012. Daarin is opgenomen dat bomen op particulier terrein gekapt mogen worden zonder vergunning, met een enkele uitzondering voor bomen die als waardevol zijn aangewezen. Op die manier wilde de gemeente de regeldruk tegengaan, omdat tot dan toe voor iedere boom dikker dan 10 centimeter een kapvergunning nodig was. Die werd in de meeste gevallen ook afgegeven.