Het bod bestaat uit 0,37 terawattuur (TWh) aan duurzame energieopwekking in 2030. Eén TWh staat ter vergelijking gelijk aan een miljard kilowattuur (KWh) en een gemiddeld huishouden verbruikt per jaar ongeveer 3000 KWh. De Drechtsteden willen vooral inzetten op zonne-energie op daken, wat 0,21 TWh moet opleveren. Zonnepanelen in zogenoemde restruimten, zoals bermen en braakliggend terrein, zijn...