Het conflict tussen Stichting OVO (de scholenkoepel waaronder De Driemaster valt) en PCPO TriVia (de Ichthusschool) speelt al langer. Sinds drie jaar zijn beide schoolbesturen in gesprek over een nieuw te bouwen school aan de Pietersweer. Daar staat momenteel het hoofdgebouw van De Driemaster met daarin de peuteropvang De Snaters. Aan de nabijgelegen Pauwtjesmolen ligt de Ichthusschool, zonder ...