Het conflict tussen Stichting OVO (de scholenkoepel waaronder De Driemaster valt) en PCPO TriVia (de Ichthusschool) speelt al langer. Sinds drie jaar zijn beide schoolbesturen in gesprek over een nieuw te bouwen school aan de Pietersweer. Daar staat momenteel het hoofdgebouw van De Driemaster met daarin de peuteropvang De Snaters. Aan de nabijgelegen Pauwtjesmolen ligt de Ichthusschool, zonder peuterspeelzaal. Ouders moeten voor een christelijke peuteropvang uitwijken naar de Merwedestraat of de Noordstraat in de Peulen.

Beide schoolbesturen bleven bij hun standpunten

De scholen willen allebei in het nieuwe pand een eigen peuterspeelzaal. Maar Stichting OVO vreest voor de levensvatbaarheid van De Snaters als ook de christelijke opvang de Flierefluiter naar de Pietersweer verhuist. OVO-bestuurder Bert-Jan Kollmer heeft daarover vorig jaar aan de bel getrokken bij de Hardinxveldse gemeenteraad. Hij vindt dat er in het nieuwe pand maar plek is voor één peuteropvang.

De gemeente schrijft dat wethouder Theo Boerman in februari voor het laatst overleg heeft gevoerd met beide partijen om uit de impasse te komen. ,,Dit is echter niet gelukt. Beide schoolbesturen bleven bij hun standpunten.''

De gemeente geeft verder aan dat ze weinig kan uitrichten, omdat de peuteropvang ,,een commerciële activiteit" is. Het is dus aan de scholen hoe en of zij daar invulling aan willen geven. Eind februari heeft Boerman nog een schriftelijk voorstel gedaan voor een schoolgebouw met twee scholen en twee peuterspeelzalen, maar dat is door OVO afgewezen.

KORTE TERMIJN De wethouder wil nu op korte termijn met ieder schoolbestuur afzonderlijk in gesprek. Een voorstel van de TAB om een bemiddelaar aan te stellen voor nog een lijmpoging, acht de gemeente kansloos. Ze zal het desalniettemin voorstellen bij vervolggesprekken.

Beide scholen kunnen onafhankelijk van elkaar een nieuw schoolgebouw aanvragen. Maar een nieuwbouwaanvraag voor een enkele school wordt alleen goedgekeurd als het bestaande pand te verouderd is.

TriVia-bestuurslid Coby Korevaar bevestigt de gang van zaken rond de brede school. Ze had graag gewild dat de twee scholen samen één pand konden betrekken met ieder een eigen peuterspeelzaal. Korevaar zegt nu te gaan onderzoeken om voor de Ichthusschool een nieuwbouwvoorziening aan te vragen, waarin ook de peuters terecht kunnen.

door Ward den Besten