door Ward den Besten

Burgemeester Dirk Heijkoop legt uit dat het voor een kleine gemeente als Hardinxveld altijd spannend is om vacatures vervuld te krijgen. ,,Over het algemeen lukt dat ook prima, maar het afgelopen jaar is dat wat lastig geweest. Daardoor is een onbalans ontstaan wat betreft senioriteit."

De mensen zijn om uiteenlopende redenen vertrokken, zegt Heijkoop. ,,De hele open arbeidsmarkt heeft ons toch wel parten gespeeld, waardoor mensen gemakkelijker wat anders kunnen vinden.'' Volgens de burgemeester is het werk in Hardinxveld generalistischer dan bij grotere gemeenten. Zo zijn sommige ambtenaren vertrokken om zich te specialiseren. Of omdat ze dichterbij konden werken. Ook konden ze elders mogelijk meer verdienen.

De burgemeester stelt dat burgers hier tot nog toe ,,niet of nauwelijks" hinder van hebben ondervonden. Om te voorkomen dat dat wel gebeurt, wil het college mensen gaan inhuren. ,,Dat kost geld'', zegt Heijkoop. Het college vraagt de raad om dit jaar bijna 840.000 euro daarvoor beschikbaar te stellen. Dat is ongeveer 10 procent van het huidige personeelsbudget van zo'n 8,3 miljoen euro. En voor volgend jaar vraagt het college om alvast 4 ton vrij te maken voor inhuurkrachten. ,,Het is serieus geld'', aldus Heijkoop.

Het college wil ook kijken hoe de gemeentelijke organisatie in de toekomst op peil kan blijven. ,,Daar hebben we de hulp bij ingeroepen van een extern bedrijf om te kijken hoe is dit nou gekomen. Kunnen we daarvan leren? En hadden we dit kunnen voorkomen?'', legt Heijkoop uit.

Hardinxveld is in 2018 formeel toegetreden tot de Drechtsteden. De keus om als gemeente daarbij aan te sluiten was vooral ingegeven om de ambtelijke organisatie te versterken. Heijkoop spreekt dan ook van een dubbel gevoel. Volgens hem is het in heel de Drechtsteden relatief lastig om personeel aan te trekken.

De burgemeester legt uit dat Hardinxveld in de overgangsperiode naar de toetreding tot de Drechtsteden ongeveer dertig vacatures had die bijna allemaal in die periode zijn vervuld. ,,Het personeelsbestand was in 2018 gewoon goed op orde. Het is wel sneu om dit nu te constateren. Het is iets wat ons allemaal treft, alleen nu wat meer in Hardinxveld.''