Gemeenten in heel het land zijn bezig met de voorbereidingen voor de energietransitie. Die is nodig om de duurzaamheidsdoelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen. De gemeenten doen dat in regioverband. Hardinxveld maakt deel uit van de Energieregio Drechtsteden. Molenlanden vormt samen met Gorinchem de Energieregio Alblasserwaard die haar eigen plannen opstelt.