De PvdA diende donderdagavond drie moties in. De strekking van twee daarvan was om per direct het vertrouwen van burgers te herstellen. En om als gemeente ,,opnieuw om de tafel te gaan'' met respectievelijk de klankbordgroep IJzergieterij in Beneden-Hardinxveld en die van de Rokerij in Boven-Hardinxveld. Beide bewonersverenigingen liggen al lange tijd met het gemeentebestuur overhoop over de on...