In alle drie de gevallen eindigt het kanaal vlak naast het reeds bestaande Kolffgemaal. In hoeverre de rest van het kanaal meer naar het oosten dan wel naar het westen komt te liggen, is onder meer afhankelijk van de kosten en het draagvlak.