door Ward den Besten

,,De prijzen van woningen zijn fors gestegen. Bouwprojecten staan onder druk als gevolg van stikstofproblematiek en flora- en faunawetgeving. Het aantal beschikbare woningen is drastisch gedaald. Van doorstroming is nauwelijks sprake meer'', schrijft de SGP aan het college. ,,Het is daarom tijd voor het nemen van maatregelen die binnen de invloedssfeer van de gemeente liggen.''

De SGP stelt als eerste voor om een beleid op te stellen voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Kaders ontbreken momenteel, stelt ze. Door huisvesting van arbeidsmigranten te reguleren, hoopt de SGP verdringing op de woonmarkt tegen te gaan.

Ook pleit de SGP ervoor om inwoners van Hardinxveld voorrang te verlenen als woningen van bijvoorbeeld woningbouwstichting Fien Wonen vrijkomen. Directeur-bestuurder Elisabeth ter Borg van Fien Wonen zei in februari dat de noodzaak van dit zogeheten woonplaatsbeginsel onderzocht wordt.

Om starterswoningen betaalbaar te houden, wil de SGP voorkomen dat de waarde van deze koopwoningen te veel stijgt. Dat wil ze doen door bij nieuwbouwprojecten af te dwingen dat de eerste kopers niet op korte termijn een starterswoning voor een fors hogere prijs mogen verkopen.

Een andere maatregel die de SGP voorstelt om woningen betaalbaar te houden, is de optie om woningen met erfpacht aan te bieden. Kopers betalen dan alleen de woning en de grond huren ze. Daarvoor zijn wel investeerders van buitenaf nodig, die de grond willen kopen.
Verder wil de SGP dat er meer ruimte komt voor flexibele woningen zoals tiny houses, kangoeroewoningen en mantelzorgwoningen. Ook moeten er meer huurwoningen gerealiseerd worden in het middensegment.

Burgerraadslid Koen Schouten, opsteller van het manifest, zegt dat het prachtig zou zijn als de gemeente hiermee aan de slag wil. ,,Ik begrijp dat wellicht niet alles meteen gerealiseerd kan worden, maar het zou mooi zijn als ten minste een aantal van deze maatregelen voor onze inwoners het haalt!''