Uit eerdere bodemonderzoeken bij de IJzergieterij is gebleken dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In de grond zitten onder andere zware metalen zoals barium, lood, koper, nikkel en zink. Ook is er op een specifieke plek olieverontreiniging aangetroffen.