De korfbalvelden zijn namelijk aan vervanging toe. Maar of ze grondig aangepakt gaan worden of dat er een tijdelijke tussenoplossing komt, hangt af van het onderzoek naar de Appelgaard. Voorzitter Wil Kuup van Vriendenschaar is in ieder geval enthousiast over een mogelijke verhuizing, maar tempert de verwachtingen. ,,Of het ook wat wordt? Geen idee.''

BEHEER Al langere tijd is de gemeente op zoek naar een mogelijkheid om het beheer van sporthal Appelgaard over te dragen aan een vereniging, bijvoorbeeld aan Vriendenschaar. ,,Drie jaar geleden zijn de gesprekken over een andere beheersvorm gestart'', vertelt Kuup. Maar het overleg lag vervolgens een tijd stil en is pas sinds kort weer opgepakt.

De gemeente geeft aan dat tijdens het vorige college een onderzoek is gestart naar een mogelijke verhuizing van Vriendenschaar naar de Appelgaard en het overdragen van sporthal De Wielewaal aan basketbalvereniging River Trotters. ,,Privatisering van de sporthallen was hiervoor de basis'', aldus de gemeente. ,,Wegens het ontbreken van een ambtenaar hebben we dit onderzoek destijds niet af kunnen ronden.''

Inmiddels heeft de gemeente het plan voor de Appelgaard weer opgepakt. ,,We zijn net weer begonnen en hopen snel op duidelijkheid.'' Dat er nu weer vaart achter wordt gezet, komt mede doordat de korfbalvelden zijn versleten en vervangen moeten worden. Het zou namelijk zonde zijn als de velden voor veel geld worden opgeknapt en de korfbalvereniging kort daarop naar een andere locatie vertrekt.

AANWAS VAN NIEUWE LEDEN Een verhuizing naar de Appelgaard in de Westwijk ziet voorzitter Kuup wel zitten. Vooral omdat de nieuwbouwwijk voor aanwas van nieuwe leden kan zorgen. De locatie is tevens ,,aantrekkelijk'' omdat Vriendenschaar dan over een eigen sporthal beschikt. Maar dan moeten bij de Appelgaard wel minimaal twee buitenvelden komen. Op het eerste gezicht lijkt daar niet heel veel ruimte voor. Toch denkt Kuup dat met wat ,,creativiteit'' er wel een oplossing kan worden gevonden.

De voorzitter benadrukt dat van een verhuizing - of een formele procedure daartoe - nog geen sprake is. ,,Zover is het nog lang niet. Het is een vooronderzoek. Een voorlopige verkenning of het überhaupt mogelijk is'', zegt Kuup die daarmee reageert op vragen die de PvdA heeft gesteld aan het college.

OMWONENDEN De PvdA wil weten hoe ver de plannen zijn gevorderd en of daarbij voldoende rekening wordt gehouden met de omwonenden van de Appelgaard. Een aantal inwoners uit de Westwijk uitte vorig jaar tijdens een raadsvergadering hun zorgen over de mogelijke komst van de korfbalvereniging. Zij vrezen onder meer geluid-, licht- en parkeeroverlast. Daarnaast stellen ze dat het terrein rond de Appelgaard een speelplek is geworden voor kinderen uit de buurt, waar ook de ouders elkaar ontmoeten. 

De PvdA stelt het college voor te onderzoeken of bijvoorbeeld een sporthal bij de Sluisweg kan worden gebouwd. Of dat het beheer van de Appelgaard alleen in de winterperiode aan Vriendenschaar kan worden overgedragen, als het korfbalseizoen naar binnen verplaatst.

Kuup heeft begrip voor de bezwaren, maar ze ziet ook voordelen voor de buurt als de korfbal in zijn geheel naar de Westwijk komt. Zo zal er meer toezicht zijn op hangjongeren. En wat betreft de overlast, verwacht ze dat het wel mee zal vallen.

door Ward den Besten