De gemeente en de ondernemers Wim van Dijk (Van Dijk Vastgoed) en Pim Muller (Muller Ontwerp en Advies) hebben in het najaar een overeenkomst getekend om de mogelijkheden te onderzoeken voor het heropenen van het buitenbad, dat in 2012 werd gesloten vanwege bezuinigingen. Volgens wethouder Trudy Baggerman is er sinds oktober veel gebeurd. ,,Er zijn ontwerpen gemaakt, er zijn schetsen gemaakt en er zijn twijfels gekomen.''

'Het moet gewoon rendabel zijn'

Die twijfels gaan vooral over wie straks van het buitenbad gebruik gaat maken. ,,Het zwembad is al enige tijd dicht. Het is dus heel moeilijk te weten wie onze gebruikers worden'', vertelt Baggerman. ,,Dan kun je hele mooie dingen schetsen, maar uiteindelijk is de vraag gerezen: moeten we niet gewoon een behoefteonderzoek doen? Dan weten we wat beter waar we mee bezig zijn.''

Dat behoefteonderzoek komt er door middel van een enquête. Die zal binnenkort steekproefsgewijs bij mensen op de mat vallen. Inwoners die de enquête niet krijgen opgestuurd, kunnen hem online invullen.

Volgens Baggerman staat in ieder geval vast dat het buitenbad vooral bedoeld zal zijn voor kinderen tot twaalf jaar. Maar of ook jongeren en volwassenen een duik willen nemen in het buitenbad in plaats van een sprong in de rivier, is niet bekend. Dat wil Baggerman wel weten, zodat de inrichting van het terrein daarop aangepast kan worden. Maar ,,een subtropisch zwemparadijs'' zal het volgens de wethouder niet worden. ,,Het moet gewoon rendabel zijn.''

Baggerman geeft verder aan dat het de bedoeling is dat het buitenbadterrein aansluit op de faciliteiten van het binnenbad van De Duikelaar. De verwachting is nog steeds dat het nieuwe buitenbad volgend jaar zomer open kan.

door Ward den Besten