Bomvolle agenda Plektrum Melodisten

Nieuws

H’VELD-G’DAM - De Plektrum Melodisten tuffen in 2008 het hele land en een stukje van Europa rond. Goed, een beetje overdreven gesteld, maar feit is wel dat het mandoline-orkest een bomvolle agenda heeft. Vijftig jaar na de oprichting is het orkest van dirigent, voorzitster en oprichtster M. de Rover-De Vos nog steeds springlevend.

De trotse oprichtster en haar medebestuursleden zetten zich al vele jaren met hart en ziel in voor de Plektrum Melodisten. De Rover is dus zelfs al vijftig jaar bij het mandoline-orkest betrokken. Penningmeester N. Loeve-v.d. Meijden staat ook al vijftig jaar op het ledenlijstje. Bestuurslid H. den Dikken-De Roog doet niet voor de twee onder. ,,Ook hebben we drie ‘ridders’ in ons midden en daar zijn we trots op”, zegt De Rover-De Vos. Samen muziek maken is wat de Plektrum Melodisten drijft. Het komende jaar vertonen de leden hun kunsten in de regio en ver daarbuiten. De Rover-de Vos: ,,We zijn opgericht in 1958 en bestaan op 18 september vijftig jaar. Dit heuglijke feit willen we het hele jaar vieren. De eerste maanden van dit jaar worden concerten gegeven in verzorgingstehuizen. Verder wordt een landelijk concoursfestival gehouden en maken we een concertreis naar de Oostenrijkse plaatsen Wenen en Salzburg. Ook staan een concert op Slot Loevestein en een reünie op het programma. Tevens verlenen we medewerking aan een expositie in De Koperen Knop. Maar we doen veel meer. Iedereen moet daarom onze advertenties - zie elders in deze krant - in de gaten houden.”

advertentie