Een zwerftocht langs oude boerderijen

Nieuws

Cees Bakker hield een boeiende toespraak: “Boerderijen en landschap zijn in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden een twee-eenheid. Het één kan niet zonder het andere. De streek is een cultuurlandschap. De oude boerderijen tonen de cultuurhistorie van de streek. Pronkjuwelen zijn het. Er dient nog een aantal belangrijke stappen te worden gezet om de doelstellingen van Boerderij & Erf beter op de kaart te krijgen. Daartoe is een vijfjarenplan ontwikkeld: Het Masterplan Behoud Agrarisch Erfgoed A&V. De uitvoering van de projecten en een aantal activiteiten wordt in handen gelegd van Bureau Helsdingen. De werkzaamheden en diensten van het bureau worden betaald uit particuliere opbrengsten en projectsubsidies.” Helaas konden niet alle burgemeesters uit het werkgebied van de stichting bij de presentatie aanwezig zijn. Zij hadden uitgerekend op deze middag een regiovergadering. Burgemeester Rinus Houtman van Nieuw-Lekkerland was er wél en voerde geheel volgens de A3-gedachte mede namens zijn collega’s uit Graafstroom en Liesveld het woord. “Ons landschap wordt op allerlei manieren bedreigd, de verstedelijking houdt niet op. Ik raad u aan met de afzonderlijke gemeenten in gesprek te gaan ter verkrijging van ondersteuning.”

REGIO - Ter ere van het tienjarige jubileum van de Stichting Boerderij & Erf werd een prachtig boek samengesteld met de toepasselijke titel ‘Boerenhofsteden Gaandeweg’ waarin de fotograaf de lezer meeneemt op een wandeling door de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Tijdens een gezellige bijeenkomst in Museum De Koperen Knop ontvingen burgemeester Rinus Houtman en de loco-burgemeesters van Hardinxveld-Giessendam en Zederik dinsdagmiddag 16 december een exemplaar van het fraaie boekwerk uit handen van Cees Bakker, voorzitter van de stichting. De foto’s zijn gemaakt door beeldend kunstenaar Evert van Lopik. De begeleidende teksten zijn van Dick de Jong. Eerder spraken wij met de auteur in zijn woning aan het Buitendams in Hardinxveld-Giessendam. Door Ria Scholten

Drukproef

Twee weken voor de presentatie van het boek ligt de drukproef bij Dick thuis op tafel. Rode letters en strepen bij de teksten geven aan dat er nog verschillende correcties moeten worden doorgevoerd. Toch nodigt zelfs dit voorlopige exemplaar uit tot bladeren, wegleggen en weer oppakken. De vele foto’s verhalen niet alleen over oude, sfeerrijke boerenhofsteden, maar ook over het leven van alledag. “Alle foto’s zijn door Evert speciaal voor dit boek gemaakt”, vertelt Dick. “Hij maakte er een zwerftocht door de Alblasserwaard voor en stapte heel af en toe een erf op. Het fotograferen was niet altijd even gemakkelijk want de plaatjes mochten niet te donker worden. Daarom vind je in het boek veel ijle blauwe luchten als omlijsting van de boerderijen, boerenattributen en het grazende vee.” Evert fotografeerde echter ook kisten met fleurige appeltjes, een boerin die bezig is met haar dagelijkse werk en een bessenstruik bedekt met ouderwetse vitrage mét een kantje ter bescherming tegen de vogels. Voor alle plaatsen die de fotograaf aandeed zijn in het boek twee tot vijf bladzijdes ingeruimd. De begeleidende teksten hebben in de regel geen betrekking op de foto’s maar op het boerenleven van alledag. De bezochte plaatsen komen in chronologische volgorde aan bod.

Knipselarchief

Hoe bent u aan alle gegevens gekomen? “De meeste informatie zat in mijn hoofd, maar soms moest ik in de analen der geschiedenis duiken. Een deel van de gegevens heb ik uit boeken gehaald én uit mijn eigen knipselarchief, dat in de loop van de jaren is uitgegroeid tot een lange rij van ongeveer tachtig ordners boordevol met cultuurhistorische informatie. Een aantal boerderijen in het boek is ten prooi gevallen aan een niet altijd even zorgvuldig begeleide renovatie. Een historisch verantwoorde restauratie kost namelijk heel veel geld. Dit kan oplopen tot meer dan een miljoen euro en dat is voor de meeste mensen niet op te brengen. Boerderijen zonder monumentenstatus zijn dus gewoon vogelvrij. Daarnaast is het een probleem dat er voor die categorie geen eenduidige richtlijnen bestaan. De Stichting Boerderij en Erf probeert daarom niet alleen de boerderijeigenaren maar ook de gemeenten te adviseren.” Boerenhofsteden Gaandeweg telt meer dan 300 kleurenfoto’s op bijna 100 pagina’s en heeft een liggend formaat van 26 x 23 centimeter en een harde omslag. Het boek kost 14,95 euro en is verkrijgbaar in de boekhandel en in Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam. Bestellen is ook mogelijk via www.boerderijenerf.nl of door overmaking van 17,25 euro op bankrekening 3250.74.739.

advertentie