‘Bomensoap’ in rustiger vaarwater

Nieuws

Wethouder Boerman nodigde vertegenwoordigers van de bewoners uit voor een gesprek omdat hij door diverse partijen werd afgeschilderd als een ‘gevaarlijke man’. Vorige week zei hij in deze krant de commotie te betreuren en zeker niet tegen zaken als milieu te zijn.

H’VELD-G’DAM - De soap die zich de afgelopen weken heeft ontsponnen rond de bomen aan de Peulenlaan, lijkt in een rustiger vaarwater te zijn beland. Wethouder Theo Boerman, die de bomenkwestie op zijn schouders draagt, heeft afgelopen maandag een gesprek gehad met de vertegenwoordigers van de bewoners van de Apollostraat. Boerman ziet het gesprek als ‘constructief’. Robert Philippo, zegsman namens de verzamelde bewoners van de Apollostraat en omgeving, gelooft rotsvast in een gezamenlijke aanpak en draagvlak voor alle belanghebbenden.

Door Marjanne Dijkstra

Het gesprek met de bewoners was positief, zo vindt hij nu: ,,We hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop we met elkaar omgaan, over een stukje bejegening. Nu we met elkaar in gesprek zijn, wordt voor beide partijen de zaak duidelijker. We krijgen meer inzicht in elkaars handelen en weten duidelijker van elkaar waar we staan. Waar nodig zullen we elkaar op de hoogte houden en ik zal de bewoners de informatie die beschikbaar is tijdig verschaffen. Nu we ‘on speaking terms’ zijn moeten we dat zo houden.”

Robert Philippo noemt het gesprek ‘vruchtbaar’. ,,Maar of we er echt mee opschieten is de vraag, daar men ons niet als direct belanghebbende wil zien.” Philippo zegt zijn zorgen te hebben geuit dat hij het een gemiste kans vindt dat de bomenstichting en de bewoners niet in de voorfase bij het onderzoek zijn betrokken. ,,Veel felheid en onrust was dan niet aan de orde geweest.”

Philippo geeft tot slot aan dat de bewoners met alle wettelijke en democratisch toegestane middelen die hen ter beschikking staan doorgaan hun rol op te eisen.

advertentie
advertentie