'Hardinxveld-Giessendam kan helpen mondiale problemen op te lossen'

Nieuws

H’VELD–G’DAM – Hardinxveld-Giessendam is nog niet zo ver, maar zou in de toekomst best een Millennium Gemeente kunnen worden. Zo’n gemeente moet actief de Millenniumdoelen steunen, grofweg in te delen in de volgende punten: uitbanning extreme armoede en honger, alle kinderen naar de basisschool, vrouwen en mannen gelijke behandeling, minder kindersterfte, minder moedersterfte, bestrijding HIV/aids en malaria, realiseren duurzaam milieu en wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling. Zo is het mogelijk armoede te halveren in het jaar 2015.

Donderdag is tijdens de commissievergadering samenlevingszaken een presentatie over een Millennium Gemeente gehouden. Dit actuele onderwerp werd gepresenteerd door COS Zuid-Holland. COS richt zich op versterking van draagvlak in Nederland van millenniumdoelen mondiaal. Nederland telt inmiddels meer dan honderd deelnemende gemeenten.

Waarom gemeenten inschakelen voor mondiale problemen en behoeften? Het lokaal bestuur staat dicht bij de burger. Zij kennen dus de behoeften van de inwoners. De praktijk heeft uitgewezen dat Nederlandse gemeenten met hun ervaring, kennis en expertise een belangrijke rol kunnen spelen in het versterken van de lokale democratie in ontwikkelingslanden. Ze kunnen ondersteuning bieden op diverse terreinen, individueel, maar ook met een aantal gemeenten samen. Veel Nederlandse gemeenten zijn al actief op het gebied van internationale samenwerking. Zij kunnen als geen andere de burger laten weten welke activiteiten reeds worden ontplooid op dat gebied en in welke samenhang dat nu al gebeurt. Of in Hardinxveld-Giessendam voldoende draagvlak is voor lidmaatschap moet de toekomst uitwijzen. Om lid te worden moet een gemeente een besluit nemen, bij voorkeur een raadsbesluit. Het is de bedoeling eind mei een informatiebijeenkomst te organiseren.

advertentie