Structuurvisie onder de loep

Nieuws

H’VELD–G’DAM – Het provinciebestuur van Zuid-Holland heeft ervoor gekozen één integrale structuurvisie te ontwikkelen. Deze visie bevat het ruimtelijk beleid tot 2020, met een doorkijk naar 2040. Hardinxveld-Giessendam wacht af.

De gemeente zit midden in tal van ontwikkelingen in de regio. Denk aan het Groene Hart en de Natte As, twee belangrijke onderdelen voor het dorp. Het doel van ruimtelijk beleid is het realiseren van een samenhangend stedelijk- en landschappelijk netwerk. Duurzame ontwikkeling en klimaatbestendigheid zijn voor de economische concurrentiepositie essentieel. Een goede bereikbaarheid, een divers aanbod van wonen en werken gelegen in een aantrekkelijk landschap en ruimte voor natuur zijn kenmerkend voor de provincie. Met name voor Hardinxveld-Giessendam is landbouw een drager van het landschap. Kan de gemeente haar landschappelijke karakter behouden? Het dorp heeft van oudsher rivier de Merwede en de Giessen. De snelweg, spoorlijn en de Betuwelijn zijn daar bijgekomen. Misschien in de toekomst windmolens en meer hoogbouw? Of moet Hardinxveld-Giessendam zich meer richten op recreatie, milieu en waterberging in de polder? Hardinxveld-Giessendam kan in december de antwoorden op de vragen verwachten. De inmiddels door Gedeputeerde Staten vastgestelde structuurvisie wordt dan na de nodige inspraaksessies aangeboden aan Provinciale Staten.

advertentie