Regionale ondernemers netwerken tegen armoede

Nieuws

H'VELD-G'DAM – Beseffen hoe goed je het zelf hebt. Weten dat Nederland qua rijkdom tot de wereldtop behoort. De Nederlander werkt hard. Mensen krijgen in dit land alle kansen om zich te ontplooien. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar voor heel velen is dat alleen maar een droom. In sommige landen heerst grote armoede. Jongeren hebben daar geen kansen op opleiding en daardoor op een beter leven. Enkele ondernemers uit de Alblasserwaard en het Land van Heusden en Altena hebben daar geen vrede mee en hebben het comité ‘Regio Ondernemers Woord en Daad afdeling Merwede’ opgericht. Het motto van de afdeling: ‘Netwerken tegen armoede’.

Door Wil Sommeijer

Lennart Alberts en Pieter Verhoeve, twee van de in totaal zes bestuursleden, vertellen op hun advocatenkantoor aan de Rivierdijk, over de ambitieuze plannen. Alberts: ,,Vorig jaar ontstond het idee en inmiddels hebben zich al zeventien bedrijven uit de regio aangemeld. Ons doel is om ons op vrijwillige basis in te zetten voor de belangen van de arme naaste in de werkgebieden van Woord en Daad.” Verhoeve vult aan dat meer bedrijven interesse hebben getoond.

De Regio Ondernemers afdeling Merwede (RO Merwede) maakt zich sterk voor de Vakschool Khulna-Bangladesh. Woord en Daad biedt in dat land kinderen die afkomstig zijn uit arme families een toekomst door het geven van onderwijs. De Reverend Paul High School in de stad Khulna biedt de leerlingen de kans om zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs te volgen. De leerlingen krijgen kleding en medische zorg op school en dagelijks een maaltijd en drinken. Toch bleek dat de jongeren geen goede aansluiting op de arbeidsmarkt hadden als zij van school kwamen. De reden hiervoor was het ontbreken van een goede beroepsopleiding. Daarom is in 2006 een vakschool van start gegaan waar de jongeren een vakopleiding van twee jaar kunnen volgen in, naaien, elektriciteit, mechanica, lassen, automontage, airco en koelingtechniek en timmeren. De opleiding biedt plaats aan honderd leerlingen. ,,Zo vinden meer jongeren aansluiting op de arbeidsmarkt en worden hun kansen op een betere toekomst enorm vergroot,” aldus Verhoeve. ,,Om dit project financieel te steunen hebben we natuurlijk de hulp van betrokken lokale en regionale bedrijven/ondernemers nodig. Letterlijk dus netwerken tegen armoede. Als ondernemer sluit je je aan, je ontmoet collega’s, wisselt ervaringen uit, je krijgt een band met het project en je ziet dat het geld dat je sponsort effectief wordt besteed. Het benodigde budget voor dit project is 67.843 euro. De helft daarvan wordt betaald door de overheid. RO Merwede wil zich inzetten voor een bedrag van 33.922 euro. We hebben al ca 20.000 euro aan sponsorgeld ontvangen. Dat is mooi, maar we zijn er nog niet.”

De vakschool wordt over een periode van meerdere jaren financieel ondersteund. Het is de bedoeling dat er regelmatig contact is met de school en ook een bezoek aan het project behoort tot de mogelijkheden. ,,Je krijgt zo binding met het land en het project. Wij zien het als onze christelijke opdracht om actief te werken aan bewustwording van je verplichtingen in de maatschappij en zorg te dragen voor je naasten. Daarom ook zijn we specifiek verder gaan kijken dan Nederland.”

Omdat het netwerk element een belangrijke rode draad is, worden verschillende activiteiten ontplooid die hiertoe bijdragen. Zo is op 10 juni een zogeheten ‘armoedediner’ met ondernemers en hun partners. ,,Zij kunnen dan een vrije gift doneren. Ik zie je kijken. Nee, het wordt geen luxe bedoening. Het diner vindt plaats in de kantine van Dick Hoogendoorn van Hoogendoorn’s Scheepstimmerbedrijf in Werkendam. De vorige activiteit vond plaats bij Holland Shipyards aan de Rivierdijk in Hardinxveld-Giessendam, bij Cor Hoogendoorn. Cor is ook lid van ons bestuur. Op deze manier proberen we ook het onderlinge contact te bevorderen. We zorgen uiteraard wel voor een feestelijke aankleding,” aldus Lennart Alberts en Pieter Verhoeve.

Woord en Daad werkt in verschillende landen nauw samen met partnerorganisaties, zoals CSS (Christian Service Society), al meer dan vijftien jaar partner van Woord en Daad. De organisatie coördineert het project zoveel mogelijk en voorziet het bestuur van RO Merwede van informatie en begeleiding.

Voor informatie over RO Merwede kan contact worden opgenomen met Pieter Verhoeve. E-mail: verhoeve@bvd-advocaten.nl. Telefoon: 0184-618974.

advertentie