Afbeelding
Archief BDUmedia

Vragen over verplaatsing weekmarkt

Nieuws

CU-woordvoerster Anita IJzerman-den Uil opperde dat het college hier niet afwijzend tegenover staat, zo bleek uit een artikel in Het Kompas. ,,Wij willen graag weten of het college voornemens is om een vergunning af te geven voor een dergelijke proef. Zo nee, wat vormt hiervoor een belemmering en zo ja, wanneer kunnen wij een dergelijke proef verwachten?''

H'VELD-G'DAM - De ChristenUnie en het CDA hebben tijdens het Debat vragen gesteld over de interesse van de marktkooplui om de weekmarkt te verplaatsen naar het centrum. Door Wil Sommeijer

Ook Wim de Ruiter (CDA) had Het Kompas gelezen. Omdat een gemeentewoordvoerder zei dat het college niet afwijzend tegenover het plan stond, wilde De Ruiter het collegestandpunt graag wat preciezer uitgewerkt zien. Wethouder Cor de Jong gaf aan dat de gemeentevoorlichter zich 'precies' had uitgedrukt. ,,Namelijk: dat wij ons voorzichtig opstellen omdat er nogal wat haken en ogen aan het geheel zitten. De marktcommissie heeft begin dit jaar te kennen gegeven dat zij de markt wil verplaatsen naar het centrumgebied. Als college hebben wij aangegeven dat wij daar wel over na willen denken, maar wij hebben de marktcommissie verzocht om zelf met de winkeliers in gesprek te gaan om zo te kijken of er voldoende draagvlak is. Wij willen wel faciliteren en de marktcommissie van kaartmateriaal voorzien waarin wordt aangegeven of de kramen passen in zo'n gebied. Als zij met een gedragen plan naar ons toe komen, zullen wij dat heel serieus bekijken. Daar is overleg over geweest tussen de marktcommissie en het centrummanagement, maar er is tot nu nog geen plan ingediend. En daar moeten we toch mee beginnen."

De Jong wees op het recent vastgestelde centrumplan en hij herinnerde de raadsleden aan het verkeerscirculatieonderzoek. ,,Van diverse kanten waren twijfels over de vraag of in het centrum wel voldoende parkeerplaatsen zouden worden gerealiseerd en nu komt men met een plan waarvan ik recent van het centrummanagement mondeling heb begrepen dat een meerderheid van de winkeliers het wel zou zien zitten. Maar dat plan betekent wel dat een aantal marktkramen in het centrum komt en dat gaat ten koste van de parkeerplaatsen.''

Op dit moment kon de wethouder nog niet zeggen of het college een vergunning voor een proef af wil geven. ,,Een belemmering zou de veiligheid kunnen zijn, want het gaat ook om een goede verkeerscirculatie waarbij veiligheidsdiensten in het centrum terecht moeten kunnen en niet te vergeten mogelijke kosten voor de gemeente. We wachten eerst een plan af dat zowel door de marktcommissie als het centrummanagement gedragen wordt.''

,,Natuurlijk ligt de ontwikkeling van het centrum ons na aan het hart en een goed florerend centrum kan gebaat zijn bij een weekmarkt die daar wordt gehouden. Maar dat het ons na aan het hart ligt zou er ook toe kunnen leiden dat we zeggen: nou, daar moeten we die markt helemaal niet naar toe verplaatsen, want dan wordt het een grote puinhoop.''

advertentie