Jaarvergadering Oranjevereniging Giessen-Oudekerk

13 januari 2012 om 00:00 Nieuws

GIESSEN-OUDEKERK - De Oranjevereniging houdt vrijdag 27 januari haar jaarlijkse ledenvergadering in café-restaurant Olt-Ghiessen. De aanvang is om 20.00 uur. Het bestuur blikt terug op het 75-jarig jubileum(feest). Het jaarprogramma wordt aan de leden ter goedkeuring voorgelegd. Ook wordt stilgestaan bij de 34ste Gondelvaart die gepland staat op zaterdag 8 september. Aftredend en herkiesbaar zijn J. v.d. Vlies, E. de Kuyper, en G. van Rijswijk. H. van Aken treedt na 31 jaar af en is niet meer herkiesbaar. Van Aken is daarmee het langstzittende bestuurslid ooit in de geschiedenis van de Oranjevereniging Giessen-Oudekerk.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie