Willem Arkeraats
Willem Arkeraats Richard van Hoek
Filosoferen met Willem

Woningnood

24 november 2022 om 09:04 Column

De Lokale Paragraaf Bouwen werd afgelopen weken vastgesteld binnen onze gemeente. Met dat beleidsdocument geeft het college uitvoering aan het lokale woonbeleid. Het betekent in simpele mensentaal gewoon wat voor soort woningen er in welke hoeveelheid gebouwd gaan worden en beschikbaar komen. Best wel een actueel document als we kijken naar de huidige woningmarkt. Het schijnt dat de woningmarkt weer een beetje de goede kant op gaat voor starters. Toch zijn de prijzen door het dak geschoten, kon er alleen gekocht worden met meer dan €25.000,- overbieden en neemt de druk op de sociale huurwoningen toe. Logisch dat die Lokale Paragraaf Bouwen fel bediscussieerd werd binnen de gemeenteraad.

Bas Haring, een Nederlandse filosoof, schrijft: ‘Natuurlijk bestaan er meer ongelijkheidsproblemen, maar er zijn fundamentele verschillen tussen de woningnood en die andere problemen. Een dak boven je hoofd is een noodzakelijkheid; wonen is een mensenrecht. Daarnaast is ruimte eindig. Ruimte die je inneemt gaat altijd ten koste van een ander’. Laat ik maar met de deur in huis vallen. Ik denk dat dit citaat goed schetst waarom woningnood een andere intensiviteit heeft dan andere ongelijkheidsproblemen binnen ons dorp. Wanneer je een woning zoekt, ben je op zoek naar een veilige plek. Een plekje waar je je leven op kunt gaan bouwen of een nieuwe start kunt maken. Een eigen woning is je eigen thuis. Niet voor niets zijn er spreekwoorden zoals ‘oost west, thuis best’ en ‘zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens’. Blijkbaar is er zelfs een bepaalde eerste levensbehoefte aan een thuis. Zou het mogelijk zijn om iedere Hardinxvelder een eigen thuis te bieden? Ik weet het niet, waarschijnlijk niet. Maar ik denk wel dat het goed is om als gemeenteraad met woningzoekenden in gesprek te gaan. En af te wegen welk belangen/voorkeuren meespelen en als belangrijkst worden beschouwd. ‘Wij willen bouwen waar behoefte aan is’ was een meermaals terugkerende zin in de discussie over de Lokale Paragraaf Bouwen binnen de gemeenteraad. Toch zou ik als gemeenteraad eens kritisch kijken naar die behoeften. In hoeverre staat de behoefte van een woningzoekende, die weinig verdient, nog thuis woont en wil trouwen gelijk aan een woningzoekende die groter wil gaan wonen, alleen omdat hij/zij meer zijn gaat verdienen. Proeft u het verschil in noodzaak? Bouwen waar behoefte aan is, klinkt mooi. Maar volgens mij is het veel beter om te bouwen waar echt behoefte aan is…

Willem Arkeraats

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie