De deelnemers aan de cursus kregen allen een certificaat
De deelnemers aan de cursus kregen allen een certificaat Aangeleverd

Dertig cursisten ‘Waard om te weten’ mogen zich Waardkenners noemen

12 februari 2024 om 10:08 Historie

REGIO  Dertig cursisten kregen zaterdag 10 februari hun deelnamecertificaat en bijbehorende speldje uitgereikt nadat ze met goed gevolg de cursus Waard om te Weten 2023/24 hebben doorlopen. Hiermee kon de vierde cursus in de reeks - opnieuw - met succes worden afgesloten. 

Op initiatief van het Historisch Collectief Molenlanden is een aantal jaren terug gestart met een cursus over de historie van de Alblasserwaard. 9 zaterdagochtenden kregen de cursisten een twee uur durende les. Deze werden verzorgd door vakbekwame gastdocenten en vonden plaats op uiteenlopende locaties, aansluitend op de te behandelen thema’s.

INHOUD 

Achtereenvolgens waren dat de thema’s archeologie, natuurhistorie, ontginning en water, cultuur, bestuur, de sociale economie, godsdienst, oorlogen en verkeer en vervoer. De reacties na afloop waren op de examenochtend in Noordeloos opvallend positief. Eén van de cursisten merkte daarbij op dat hij ineens anders was gaan kijken naar dingen en zaken die hij voordien zomaar achteloos was gepasseerd.

OPNIEUW 

Het is de bedoeling dat in de komende herfst opnieuw een cursus van start gaat, 2024/25. Doel van de cursus is om tE voorkomen dat de kennis die nu bij de oudere inwoners van het gebied aanwezig is verloren gaat. Die kennis moet worden overgedragen aan een volgende generatie. Als ook u wilt meedoen kunt u uw naam op een lijst laten zetten: kijk daarvoor op de website www.hcmolenlanden.nl of mail naar info@hcmolenlanden.nl .

WERKGROEP

Maar er is meer. Na afloop van de cursus krijgen de cursisten de gelegenheid om vrijblijvend mee te gaan doen in een werkgroep, die zich gaat verdiepen in een aantal thema’s of onderdelen daarvan. Uw interesse hierin kunt u ook melden via de genoemde mogelijkheden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie