Dit is de bank waar twee gewapende overvallers ca. f. 70.000 buit maakten. Gelukkig werd niemand gewond, hoewel het voor de direkteur de heer Meijer en zijn assistente mej. Petra Pieterse een spannend en vooral angstig avontuur was. Beide mensen zullen deze verrassende overval nog lang in hun geheugen meedragen.
Dit is de bank waar twee gewapende overvallers ca. f. 70.000 buit maakten. Gelukkig werd niemand gewond, hoewel het voor de direkteur de heer Meijer en zijn assistente mej. Petra Pieterse een spannend en vooral angstig avontuur was. Beide mensen zullen deze verrassende overval nog lang in hun geheugen meedragen. Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam
Uit Het Kompas

Gewapende overval op de Bondsspaarbank

24 januari 2023 om 14:23 Historie

HARDINXVELD-GIESSENDAM De Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam zoekt maandelijks leuke berichtjes uit Het Kompas van zo’n dertig, veertig of vijftig jaar geleden. De ene keer is het een advertentie, de andere keer een opvallend nieuwsbericht. Dit artikel is uit Het Kompas van van 19 januari 1983. Hieronder volgen nog meer artikelen uit oudere uitgaven van Het Kompas

Op maandag 17 januari j.l. vond omstreeks 8.30 uur een overval plaats op de Bondsspaarbank in de Peulenstraat. Te Hardinxveld-Giessendam. Toen de twee personeelsleden de bank betraden, zagen zij dat er overvallers in het bankgebouw aanwezig waren. Deze overvallers die beide gewapend waren, dwongen de direkteur om de kluis te openen. Nadat de kluis was geopend hebben de overvallers zich meester gemaakt van het daarin aanwezig geld. Hierna werden de twee personeelsleden in de kluis opgesloten en verdwenen de overvallers. Het hoofdkantoor in Gorinchem zocht enige tijd later telefonisch contact met de bank in Peulenstraat en kreeg daar uiteraard geen gehoor. Daarop alarmeerde het hoofdkantoor de Rijkspolitie in Hardinxveld-Giessendam en gezamenlijk zijn politie en mensen van het hoofdkantoor naar de bank in de Peulenstraat gegaan waar zij de beide personeelsleden uit hun benarde positie hebben kunnen bevrijden.

In verband met deze overval zoekt de politie van Hardinxveld-Giessendam eventuele inlichtingen omtrent twee donkerkleurige personen zie zich op de dag van de overval tussen 8.00 en 9.00 nabij de Bondsspaarbank aan de Peulenstraat hebben opgehouden/ Tevens worden inlichtingen gevraagd omtrent twee donkergekleurde personen die zich in de afgelopen week in de omgeving van de Bondsspaarbank hebben opgehouden. Het telefoonnummer van de Rijkspolitie is: 01846-4746.

Uit Het Kompas van 4 januari 1973

WONINGEN IN WIELWIJK ALS PADDESTOELEN UIT DE GROND

Er zit schot in de woningbouw in Wielwijk. Rond 50 gezinnen vierden de jaarwisseling in hun nieuwe omgeving, die een nog wat geïsoleerde indruk maakt. Maar deze Wielwijk-bewoners zien beter dan wie ook dat hun aantal in de komende maanden sterk zal uitbreiden.

Plaatselijke bouwondernemers hebben heel wat projecten op stapel staan en naast de koopwoningen, die in grote variatie worden aangeboden, heeft Volkshuisvesting een complex van 47 woningwetwoningen, die bestemd zijn voor bewoners van Hardinxveld-Giessendam of gegadigden, die economische bindingen hebben met deze gemeente.

Deze door het aannemingsbedrijf v.h. firma B. M. van Houwelingen N.V. gebouwde huizen bieden veel ruimte en gerief. De huur bedraagt ƒ240,- per maand exclusief de stookkosten. Begin december kregen vijf nieuwe bewoners de sleutel voor een dergelijke woning, en inmiddels zijn de volgende zes van het naast gelegen blok betrokken.

In overleg met de woningbouwvereniging is een modelwoning ingericht. De firma’s Kabouw, Telstar en Aalderink hebben een woning uit het eerste blok aan de Lange Griendsweer smaakvol ingericht en de modelwoning trekt veel belangstelling.

Men kan er elke vrijdagavond en woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur terecht en men is ook welkom op zaterdags van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur of na telefonische afspraak.

Deze maand nog komen er weer tien woningen gereed en de rest kan betrokken worden in februari en maart. Verder zijn er tientallen koopwoningen in aanbouw en de verkoop daarvan verloopt met wisselend succes. De ervaring heeft echter wel geleerd dat deze fraaie woningen, naarmate de oplevering nadert, steeds meer kopers trekken en het ziet er naar uit dat het bewonersaantal in Wielwijk spoedig de honderd gepasseerd zal zijn.

Uit Het Kompas van 4 januari 1973

OVERNAME BANKETBAKKERIJ STRUYK

In de zomer van 1970 werd banketbakkerij Benders wegens gebrek aan opvolging overgenomen door banketbakker Adriaan Struijk uit Sliedrecht. In 1973 namen Adriaan en Lien Struijk patisserie De Leur over en vertrokken naar Gorinchem. De banketbakkerij werd verkocht aan Nico Versteeg, die in 1974 emigreerde naar Canada om daar een banketbakkerij te beginnen. In het pand werd foto Jari gevestigd.

Het banketbakkers echtpaar Struyk, dat tweeënhalf jaar geleden de zaak van Benders in de Peulenstraat voortzette, zag zich onlangs geplaatst voor een dilemma. De familie Goldner, die in Gorcum de bekende patisserie „De Leur” op de Langedijk hebben, vroeg aan de heer Struyk om hun zaak, waarin hij voordien zes jaar lang als chef-banketbakker had gewerkt, te willen overnemen. Omdat de zaakjes’ in de Peulenstraat best marcheerden, werd het een moeilijke beslissing.

Mede omdat de opvolging in Hardinxveld-Giessendam geen problemen met zich mee bracht heeft de heer Struyk gekozen voor Gorinchem en inmiddels is de banketbakker al verhuisd naar deze buurgemeente en werkt hij sinds dinsdag jl. weer in zijn oude vertrouwde omgeving, maar dan nu in zijn eigen zaak.

De klanten van de zaak in Hardinxveld-Giessendam zullen weinig bemerken van deze verandering. In de afgelopen 2/3 jaar had de heer Struyk een uitstekende medewerker in Nico Versteeg. Deze nog jonge banketbakker gaat samen met zijn vrouw Ria de zaak in het winkelcentrum voortzetten. De heer Versteeg heeft zich in de afgelopen jaren vertrouwd gemaakt met de assortiment-opbouw en er bestaan voor hem geen geheimen over de bereidingswijze van de produkten die hij in de oven stopt. Zijn vrouw Ria blijft een bekende verschijning achter de toonbank.

Vanaf de jaarwisseling komt de verantwoording van de zaak voor hun rekening. Met jeugdig elan vertelt de heer Versteeg over zijn nieuwe ideeën, die hij ten uitvoer wil gaan leggen. Daarbij wil hij niet tornen aan kwaliteit en service, want dat zijn zaken die hoog in het vaandel staan geschreven. Binnenkort zullen ze de vrijgekomen woning bij de zaak betrekken.

Uit Het Kompas van 25 januari 1973

SUPERMARKT IN DE PEULEN

Eind vorig jaar is in de Peulen een handtekeningenaktie gehouden om de wens van vele bewoners, in dat gebied winkelvestiging te krijgen, kracht bij te zetten. Vooral na het gereedkomen van de bejaardenwoningen bereikten het gemeentebestuur wensen van eenzelfde strekking.

Blijkens een bekendmaking van het gemeentebestuur ziet het er naar uit dat de Peulenbewoners hun zin krijgen. Er ligt een bouwplan ter inzage, waarin de bouw van een supermarkt en een aantal kantoren op het Peulenplein wordt voorgesteld.

Aanvankelijk was in het bestemmingsplan De Peulen in ruime mate winkels gepland. Op het Peulenplein was voorzie in het stichten van 16 winkels. Voor dit project bestond weliswaar belangstelling maar tot definitieve afronding kwam het maar niet.

In het rapport van het Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, waarin richting wordt gegeven aan de bewinkeling van Neder-Hardinxveld en Giessendam wordt aangegeven dat de geplande 1600 m2 winkelruimte moet worden teruggebracht tot een buurtvoorziening voor de dagelijkse behoeften. Het minder aantal benodigde meters hiervoor rechtvaardigde het projecteren van een gymnastieklokaal op een gedeelte van het Peulenplein.

Blijkens de bekendmaking zijn burgemeester en wethouders voornemens om aan de heer Liefhebber vergunning te verlenen voor de bouw van een supermarkt met kantoren op het Peulenplein. Vanaf j.l. maandag liggen de op genoemd bouwplan betreffende stukken voor ’n ieder ter inzage op het gemeentehuis.

Het ziet er dus naar uit dat de wens van de Peulenbewoners in vervulling gaat. Over de ontwikkeling van dit nieuwe projekt zullen wij u regelmatig op de hoogte houden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie